Waarom de administratieve overlast een grotere bedreiging vormt voor de bedrijven dan de coronacrisis

Opinie van 20/04/2021 door Fa Quix

In alle enquêtes die Fedustria voert, en in de vele gesprekken met bedrijfsleiders, komt één thema altijd naar voren: de administratieve overlast voor de bedrijven, en de hinder die dat veroorzaakt bij het ondernemen. Daar bestaat geen vaccin voor en speelt geen seizoenseffect: we constateren op dit vlak alleen maar een verdere stijging van de ’besmetting’.

Of het nu het federale niveau, het Vlaamse, of het lokale niveau betreft, het maakt amper iets uit. Lees even mee wat Bram Bombeek, gewezen woordvoerder van N-VA en nu boer (veeteelt), in een striemend opiniestuk in De Morgen van 6 maart 2021 daarover schreef: “Wel, laat ons de problemen benoemen: onze Vlaamse droom van zelfbestuur zakt weg in een moeras van bureaucratie en betutteling. Er gaat geen dag voorbij of er wordt in Vlaanderen een nieuwe subsidie bedacht, een nieuw agentschap opgericht of een nieuwe regel uitgevaardigd. Er wordt ingekanteld en uitgerold dat het een lieve lust is, maar we staan volledig stil.”

Concreet wijst hij op een aantal leefmilieu- en klimaatdossiers, zoals het ‘stikstof-dossier’, en het zonnepanelendebacle waarvan het surrealismegehalte hallucinant groot is. Bombeek eindigt met een vraag: “Now is a time for choosing. Verder wegzakken in het moeras van de bureaucratie, de onmachtigheid en de identitaire schermutselingen? Of onze Vlaamse droom redden en met nieuwe moed aan de slag gaan?”

De slinger is veel te ver doorgeslagen. De overheid zal na de pandemie nog groter en dwingender geworden zijn als daarvoor. Maar het is niet omdat de samenleving complexer wordt dat het beleid dat ook moet worden. Een genuanceerd beleid voeren hoeft niet noodzakelijkerwijs complex, onbegrijpelijk en onwerkbaar te zijn. In feite moet dit onderdeel zijn van een ernstig kerntakendebat. Wat moet de overheid wél en wat moet ze niet doen. En wat ze wel moet doen, moet helder, werkbaar en efficiënt zijn. Met die realiteitstoets kunnen heel veel maatregelen al meteen op de schop. Niemand zit te wachten op een hamstercoördinator, een klimaatregisseur e.d.m.

Fa Quix, directeur-generaal