Van de Brexit een opportuniteit maken

Opinie van 15/03/2021 door Fa Quix

Zij zijn er doorgaans wel minder op voorbereid dan wij, misleid als ze waren door hun regering die zei “dat het allemaal wel zou loslopen”. Maar dat was een misrekening: de handel is sinds 1 januari terechtgekomen in een fundamenteel andere context, namelijk ‘export’ in plaats van de gemakkelijke levering op de Interne Markt.

Op het Brexit-webinar van Fedustria van 1 maart 2021 werd aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden getoond hoe ingewikkeld het allemaal wel geworden is. Want bij export komt er een douaneaangifte kijken. En welke Incoterms worden gebruikt, en is er al dan niet preferentiële oorsprong, met mogelijke gevolgen op invoerrechten…? Lidbedrijven die dit webinar gemist hebben, kunnen het steeds herbekijken op www.fedustria.be. Maar vooral, wie vragen heeft, bv. of een product met onderdelen uit het VK, hier afgewerkt en bedoeld voor export naar Zwitserland, nog van Europese oorsprong is, kan altijd Fedustria-specialiste sylvie.groeninck@fedus-tria.be contacteren. Zij staat in verbinding met een heel netwerk van specialisten van Flanders Investment & Trade (FIT) over de FOD Economie tot de douane die elk trouwens een waardevolle bijdrage aan dit Brexit-webinar hebben geleverd.

En er zijn ook Brexit-subsidies bij FIT voor ervaren exporteurs, van 10.000 euro, met twee oproepen. Fedustria-subsidiespecialist kris.vanpeteghem@fedustria.be kan u haarfijn uitleggen wat u daarvoor moet doen. Net zoals voor de VLAIO-Brexit-subsidie die een strategische heroriëntatie van bedrijven ondersteunt die zwaar door de Brexit geïmpacteerd zijn, en dit met een subsidie tot max. 50.000 euro. Minstens de helft van dergelijk project moet gerealiseerd worden door de inschakeling van een externe dienstverlener. Voorbeeld van een project: een supply chain opbouwen die Brexitproof is.

Voor de bedrijven die erin slagen om van de Brexit-uitdaging een succes te maken en die nooit eerder buiten de EU exporteerden, is de Brexit zeker een opportuniteit. Omdat ze die exportkennis ook op andere markten van buiten de EU kunnen gebruiken. Brexit zal er van de andere kant toe leiden dat sommigen het helaas opgeven, aan beide zijden van het Kanaal. Maar dat schept dan weer extra kansen voor zij die toch blijven doorzetten.

Fa Quix, directeur-generaal