U als ondernemers, ú maakt de toekomst

Opinie van 13/05/2022 door Fa Quix

‘Een perfecte storm’, zo zou men de economische omgeving van het eerste halfjaar 2022 kunnen omschrijven. Nog geen jaar nadat in de lente van 2021 vele bedrijven nog in een hoogconjunctuur zaten, onder meer door de trend naar interieurvernieuwing en renovatie, is de toestand helemaal omgeslagen. De perfecte storm vloeit voort uit een combinatie van hogere grondstoffenprijzen, exploderende energiekosten, logistieke congestie, hollende inflatie die de loonkosten omhoogjaagt… en dat op een moment dat de consument het laat afweten, omdat die de vinger op de knip houdt. De onzekerheden door de oorlog in Oekraïne zijn daar zeker niet vreemd aan.

Burgers en bedrijven moeten dringend het signaal krijgen dat naar hun bezorgdheden écht geluisterd wordt.

Aanbod- én vraagproblemen samen… dat laat zich voelen. Maar er zijn altijd nieuwe kansen. Zoals de nieuwe Fedustria-voorzitter Jan Desmet (Decospan) zei in zijn eerste toespraak tijdens de Algemene Vergadering van Fedustria op 4 mei: “Ondernemers blijven doordoen. Zij geven nooit op en zoeken steeds naar nieuwe kansen.” Daarmee sluit hij naadloos aan bij het discours van uittredend voorzitter Francis Verstraete (Masureel Group): “Jullie weten dat ik een believer ben van de maakindustrie in België. Ja, het is moeilijk, maar wij hebben ook kansen, als industrie 4.0.”

Het is waar dat de regering(en) ons niet genoeg helpen met het creëren van een ondernemingsvriendelijk kader. De administratieve rompslomp vermindert niet, en neen, het is niet omdat men digitaliseert dat die rompslomp vermindert, misschien wel integendeel. En waar blijft de beloofde ‘energienorm’ die een cap op de energieprijzen zet? Om nog te zwijgen van de farce van de zogenaamde arbeidsdeal, die nul maatregelen bevat om meer mensen aan het werk te krijgen, maar integendeel de bedrijven meer verplichtingen dreigt op te leggen (bv. rond opleiding). Dat de regeringspartijen over het algemeen niet goed scoren in de peilingen mag dan ook niet verbazen. Burgers en bedrijven moeten dringend het signaal krijgen dat naar hun bezorgdheden écht geluisterd wordt. Vanuit Fedustria zullen we de bewindslui daar ook blijven aan herinneren.

Bedrijven bouwen elke dag opnieuw aan de toekomst. Klanten moeten overtuigd worden, de productie moet draaien, het transport moet geregeld zijn, enzovoort. Gelukkig slagen de bedrijven daar meestal wel in, met vallen en opstaan zeer zeker. Creativiteit is daarbij het sleutelwoord. Zoals die ondernemer die zijn Russische markt zag wegvallen en nu met succes prospecteert in Amerika. Zoals de bedrijven die gezamenlijk huisshows organiseren als nieuwe of complementaire vorm van klantencontact naast beursdeelnames. Of de ontwikkeling van nieuwe producten samen met de sectorale technologiecentra Centexbel en Wood.be.

‘De toekomst? Die maken we zelf!’ was de slogan waarmee Fedustria op 8 maart haar online-jaarevent organiseerde. Bedoeld werd: u als ondernemers, ú maakt de toekomst.

Fa Quix, directeur-generaal