Twee kerncentrales blijven langer open, maar het energiebeleid kampt nog steeds met zwarte gaten. Betaalbare én betrouwbare stroom op lange termijn is nog steeds niet gegarandeerd

Opinie van 25/03/2022 door Fa Quix

Het was een lang gevecht waar Fedustria al sinds jaren de lead in heeft genomen, namelijk het langer openhouden van de kerncentrales. Onze minimale eis om twee kerncentrales (Doel 4 en Tihange 3) minstens tien jaar langer open te houden, wordt nu eindelijk ook ingewilligd door de federale regering. Hopelijk wordt er ook werk gemaakt van het schrappen van het fameuze ‘artikel 3’ waardoor ook in de toekomst de mogelijkheid behouden blijft voor nieuwe kernenergie, bv. SMR’s (Small Modular Reactors).

Waarom geen vijf kerncentrales openhouden i.p.v. twee, zodat we geen gascentrales moeten bijbouwen die bovendien nog moeten gesubsidieerd worden ook?

Maar zoals gezegd, is dit slechts een minimaal positief resultaat. Natuurlijk, een volledige kernuitstap zoals deze federale regering lang heeft volgehouden, zou een nog veel groter probleem geschapen hebben. De twee overblijvende kerncentrales zorgen weliswaar voor een baseload van 2 GW stroomcapaciteit, maar we verliezen wel 4 GW door de sluiting van de overige vijf, die elk nog probleemloos 10 tot zelfs 20 jaar langer hadden kunnen openblijven. In totaal levert elektriciteit uit kerncentrales vandaag nog ruim 50 % van onze stroomvoorziening. Daarvan verdwijnt binnen een drietal jaren dus twee derde. Die zal moeten vervangen worden. Méér dan dat zelfs, want met de politieke keuze voor een energietransitie richting ‘elektrificatie’ (elektrische auto’s, warmtepompen, waterstof…) zal de behoefte aan elektriciteit nog stijgen ten opzichte van vandaag. Er blijft dus een gigantisch poten-tieel tekort aan stroomproductie dat nog moet worden ingevuld.

Dat zal dan via gascentrales moeten gebeuren, ook al zegt het politieke discours dat het vooral via hernieuwbare energie zal zijn. Dat laatste klopt helaas niet. Het potentieel aan hernieuwbare energie in een land zoals het onze wordt geschat op maximaal 27 à 28 % van onze stroomvoorziening. Wind en zon zijn er immers niet altijd, en zijn bovendien veel minder efficiënt dan kerncentrales. En biomassa heeft om allerlei redenen ook geen grote toekomst. De hype van ‘waterstof’ is vooralsnog zeer duur en beperkt qua toepassingen.

Het blijft absurd dat we vijf kerncentrales voortijdig gaan sluiten en vervangen door meer gascentrales die bovendien niet kunnen draaien zonder subsidies en die het behalen van onze klimaatdoelstellingen nóg moeilijker maken. De winter van 2025-’26, wanneer die vijf kerncentrales dicht zullen zijn, blijft bijgevolg een vraagteken. Het openhouden van de twee jongste kerncentrales is dus maar een relatief succes. Het energiebeleid is er nog steeds één met ‘zwarte gaten’. Dat blijft voor de industrie én de gezinnen in ons land een zwaard van Damocles.

Fa Quix, directeur-generaal