(Tropisch) hout uit duurzaam beheerde bossen creëert niet alleen economische waarde, maar draagt ook bij tot natuurbehoud

Opinie van 19/04/2019 door Fa Quix

Bovendien hebben we de publieke perceptie ook al niet mee. Telkens opnieuw moeten we uitleggen dat het gebruik van hout – uiteraard mits de nodige voorwaarden over de duurzame herkomst ervan – een essentieel element is van duurzaam bosbeheer. 

Het is onzinnig te denken dat het bos gered kan worden door er een grote stolp over te zetten en er vooral geen hout meer uit te exploiteren. Integendeel: hout geeft een waarde aan de bossen en door hout te gebruiken dragen we bij tot de bescherming ervan.

Kijk bijvoorbeeld naar de tropische bossen: door tropisch hout uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken, krijgt het bosbeheer er een economische waarde, worden er jobs gecreëerd in het land van oorsprong en draagt men bij tot economische stabiliteit waar ook de politieke stabiliteit wel bij vaart. Maar vooral blijven de bossen behouden, want nieuwe bomen worden aangeplant. Indien bossen echter geen economische waarde meer hebben, riskeren ze te verdwijnen ten koste van andere landgebruiken. 

En dan hebben we het nog niet gehad over de talloze andere troeven van hout, niet in het minst in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Hout speelt immers een belangrijke rol van koolstofbuffer. Uit de CO2 wordt de koolstof opgenomen en opgeslagen tijdens het groeiproces van de bomen. Ook nadien – na het kappen van de bomen – blijft die koolstof opgeslagen in het hout en in de latere houten producten. Hoe meer hout we gebruiken, hoe beter dus voor het klimaat. Uit de CO2 wordt dus koolstof opgeslagen in het hout… en zuurstof afgegeven aan de atmosfeer. Vandaar ook onze terechte slogan: “Hout geeft zuurstof”. Voor meer info over de campagne “Hout geeft zuurstof” (zie www.houtgeeftzuurstof.be) kan u bij ons altijd terecht bij Ingrid Hontis of Katja De Vos.

Bovendien geeft hout niet alleen letterlijk zuurstof aan het milieu, maar geeft het ook figuurlijk zuurstof: aan ontwerpers, architecten, studenten… Het is een natuurlijk materiaal dat zich goed laat bewerken en weinig energie vergt, dat hernieuwbaar is, een warme uitstraling heeft, en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Bovendien kunnen houten producten op het einde van hun levensduur gerecycleerd worden. België behoort hierin tot de koplopers van Europa.

Hoog tijd dus dat we het gebruik van hout wat meer in de kijker durven te zetten. Hout verdient terecht een positief imago. Bij deze een warme oproep aan al onze lidbedrijven om de slogan “Hout geeft zuurstof” nog veel meer uit te dragen via de eigen kanalen en contacten!

Fa Quix, directeur-generaal, en Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal