Top van de hoogconjunctuur ligt al achter ons, wees voorbereid op de groeivertraging

Opinie van 28/09/2018 door Fa Quix

Wat vele bedrijven in onze industrie al maanden zien en weten, moet nog altijd met harde cijfers bevestigd worden: de top van de hoogconjunctuur ligt al een tijdje achter ons. Zo rond de jaarwisseling 2017/2018 moet die top gerond zijn. 

Het consumentenvertrouwen in de EU is sindsdien al lichtjes gedaald, en ook de PMI-vertrouwensindicatoren van de aankoopdirecteuren staan weliswaar nog op plus – er is dus nog groei – maar minder dan een jaar geleden (zie grafiek op p. 3). Meer dan één vooraanstaande econoom voorspelt intussen een wereldwijde groeivertraging.

Interessant in dit verband is de analyse van hoofdeconoom Hans Bevers van Bank Degroof Petercam. In De Tijd (13/9/2018) gaf hij vijf redenen aan waarom hij een wereldwijde groeivertraging verwacht.

Vooreerst zijn we op het einde van de conjunctuurcyclus gekomen. De conjunctuur verloopt nu eenmaal in cycli. Na de Grote Recessie van 2008/2009 en de kwakkeljaren daarna hebben de westerse economieën de onderbenutting van de capaciteiten, zowel in arbeid als in kapitaal, weggewerkt. De krapte op de arbeidsmarkt die vele van onze bedrijven aan den lijve ondervinden, illustreert dit. “Toch groeien de ontwikkelde landen in een hoger tempo dan de natuurlijke groei. Dat betekent dat de groei moet terugvallen.”

Ook is er het verwachte einde van het (zeer) lage rentebeleid. In de VS is dit al begonnen. Ook al omdat de inflatoire spanningen beginnen de kop op te steken. Rentestijgingen zullen een rem zetten op de kredietverlening, en bijgevolg de groei vertragen.

En ook al probeert de Amerikaanse President met zijn gigantische belastingverlagingen de groei extra te stimuleren – hetgeen hem vooralsnog lukt – toch is dit slechts uitstel van executie: de groeivertraging komt er. 

Want de nu ‘gedopeerde’ groei zal niet duurzaam blijken te zijn. Hans Bevers verwacht dat in 2020 de fiscale stimulus in de VS geen impact meer zal hebben.

En dan is er nog … China, de onvoorspelbare factor. Vooreerst zit de Chinese economie in een transitieperiode. Het wil minder afhankelijk zijn van export en meer steunen op binnenlandse consumptie. Die overgang brengt onvermijdelijk een groeivertraging met zich mee. Bovendien wordt China het meest geviseerd door de protectionistische agenda van de Amerikaanse President Trump.

In het algemeen zorgt het Amerikaanse handelsbeleid voor veel onzekerheid waardoor de wereldhandel geremd wordt. En in de EU is er de groeiende onzekerheid door de nakende Brexit die nog alle kanten op kan. Voor vele bedrijven uit onze industrie is de Britse markt één van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste afzetmarkt.

Maar al versombert de context, het succes van onze industrie hangt vooral af van de doorgedreven inspanningen inzake innovatie, productontwikkeling en marktprospectie. En een uitgekiende bedrijfsstrategie. Vele bedrijven hebben daardoor in het verleden bewezen dat ze de conjunctuur kunnen kloppen. Maar het blijft elke keer weer een grote uitdaging.

Fa Quix, directeur-generaal