Taxshift-bis? Eerst de bestaande algemene taxshift uitvoeren en verdiepen!

Opinie van 02/06/2017 door Fa Quix

Het regent momenteel politieke ballonnetjes. Eén ervan heeft te maken met de taxshift: een taxshift-bis zowaar… Waarover gaat het plots? Federaal minister van Economie en Werk, Kris Peeters, stelde voor om extra verlagingen van de hoge loonkosten te voorzien voor bedrijven die actief zijn in de e-commerce en de bouw. En om niet onmiddellijk van alle andere sectoren de volle laag te krijgen, voegde hij er nog aan toe: ‘en eventueel ook andere sectoren’.

Waarom een taxshift-bis terwijl een deel van de lopende taxshift nog niet volledig is uitgevoerd? We verwijzen hiervoor o.a. naar het gekende probleem van de niet-volledige benutting van de lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid, annex volcontinu arbeid. Textiel-, hout- en meubelbedrijven die systematisch een beroep doen op ploegen- en nachtarbeid, annex volcontinu arbeid, voelen zich benadeeld omwille van het feit dat zij door de technische beperkingen van de uitvoeringswijze van deze lastenverlaging een belangrijk deel van wat hen toekomt nog steeds aan zich voorbij zien gaan. Ook de de facto uitsluiting van de grensarbeiders is een probleem. Fedustria blijft aandringen op een oplossing hiervoor.

Is een taxshift-bis alleen voor de e-commerce en de bouw goed doordacht? Zeer zeker niet. 

Fedustria heeft meteen de minister aangeschreven met de melding dat als er een taxshift-bis moet komen, deze dan zeker meteen ook moet gelden voor de hele industrie. 

Er werd hem aan herinnerd dat bv. de textiel-, hout- en meubelindustrie gemiddeld voor liefst 70 % van haar omzet afhankelijk is van de export. En dus internationaal competitief moet zijn. 

De hoera-berichten van deze regering Michel I dat zij de loonkostenhandicap tegenover ‘de drie buurlanden’ heeft weggewerkt, zijn op zijn minst voorbarig. Want ondanks alle lovenswaardige inspanningen van deze regering om de loonkosten van de bedrijven te verminderen, blijven we nog met een loonkostenhandicap zitten van circa 10 % tegenover onze drie buurlanden (gemiddeld). En wat met Spanje en het VK waar de loonkosten ca. 40 % lager liggen dan bij ons, in Portugal 60 % en in Centraal- en Oost-Europese landen zoals Roemenië tot zelfs 80 % lagere. En ja, die kunnen net dezelfde producten met dezelfde technologie maken als wij. Het is maar door een zeer uitgekiende strategie dat onze bedrijven kunnen opboksen tegen die concurrenten, en dat is en blijft een dagelijkse strijd.

En nogmaals, waarom uitgerekend die twee sectoren: e-commerce en bouw? Mij dunkt dat zij met grotere problemen te kampen hebben dan louter de loonkosten (die ik overigens niet wil ontkennen). Neem nu de bouw. Die wordt fel geplaagd door ‘sociale dumping’ (what’s in a name) van veelal Oost-Europese bouwvakkers. Via de zgn. detachering of (schijn?)zelfstandigheid komen zij hier aan lagere kostprijs werken dan de Belgische bouwvakkers. Gelukkig worden intussen de controles op die detacheringen en schijnzelfstandigen steeds strenger. En in de e-commerce? Gaat het daar niet eerder om een probleem van rigide arbeidsorganisatie? Gebrek aan flexibiliteit, moeilijkheden om ’s nachts te werken, enz.

De algemene taxshift van deze regering was en is een goede zaak: stapsgewijs worden de loonkosten voor alle bedrijven verlaagd. En tegelijk wordt voor de werknemer de kloof tussen het netto- en brutoloon verkleind. Met andere woorden: het is de enige juiste operatie. Het is dan ook aangewezen dat de regering eerst die operatie volledig uitvoert, en later nog verder uitdiept, alvorens weer een andere makkelijk doorprikbare ballon op te laten zoals de ‘taxshift-bis’.

Fa Quix, directeur-generaal