Stop het klimaat van angst, geef de mensen hoop en perspectief!

Opinie van 06/01/2021 door Fa Quix

Toch wel. Wanneer dan? Wanneer het klimaat van angst regeert en blijft regeren. Want wat stellen we vast? Een dubieus samenspel van virologen, media en beleidsmakers houdt die cultuur van angst in stand. Als objectieve bondgenoten hebben ze alle drie belang bij die angst. De virologen omdat het hun bestaansreden illustreert en sommigen erg blij zijn met de media-aandacht. De media, want angst verkoopt zeer goed. De beleidsmakers, want het geeft hen de gelegenheid om ‘hun daadkracht’ te tonen, waarbij het onder de knoet houden van de burger niet zelden belangrijker lijkt dan de doelmatigheid van veel van hun maatregelen.

Intussen loopt de economie enorme schade op, terwijl de overheidsbudgetten niet meer onder controle zijn. Nu al is duidelijk dat we een decennium zullen nodig hebben om dit allemaal te herstellen.

Natuurlijk moet het gezondheidsbeleid een prioriteit zijn. Maar de economie moet op gelijke hoogte staan. Een compromis tussen beide is zeer zeker mogelijk.

De economie moet dus openblijven, coronaproof wel te verstaan. Zeker de fabrieken en de winkels – alle winkels – maar ook de zogenaamde contactberoepen, en ook de horeca. Die hebben in de periode van de eerste coronagolf bewezen dat ze coronaveilig kunnen werken. Ook het onderwijs moet blijven, desnoods met aanpassingen. En uiteraard moeten de grenzen open blijven.

We blijven het herhalen: we moeten leren leven met het virus, en met zijn varianten. Wég krijgen we het niet, onder controle wél. De lockdownlobby die ‘het virus wil platslaan’ – volledig wég krijgen dus – dwaalt. Zij zorgt voor veel meer schade dan nodig (maar heeft er zelf geen last van). Een economie die openblijft daarentegen zorgt voor het broodnodige draagvlak van en voor onze samenleving. Zonder een stevige economie wordt de gezondheidszorg ondermijnd. Economie plus zorg: beide zijn noodzakelijk en versterken elkaar. En het kan tegelijk.

Stop dus met dat klimaat van angst, maar geef integendeel de mensen hoop en perspectief.

Fa Quix, directeur-generaal