Sluiting van kernreactor Doel 3 is een triest dieptepunt in het energiebeleid van ons land

Opinie van 23/09/2022 door Fa Quix

23 september 2022 is een zwarte dag in het energiebeleid van ons land. Immers, kernreactor Doel 3 wordt van het stroomnet afgeschakeld. Daarmee verdwijnt ineens 1GW aan elektriciteitscapaciteit van het Belgische stroomnet. Doel 3 stond in voor zowat 10 % van de stroom die ons land dagelijks nodig heeft. En dat in volle energiecrisis waarin we hier en in de EU alle stroom absoluut nodig hebben. En zeker betrouwbare, goedkope, veilige en bovendien ook CO2-vrije stroom!

Maar dat ze nu eindelijk hun groene waanzin stopzetten en kernenergie omarmen; kernenergie die goedkope, betrouwbare en klimaatvriendelijke stroom aflevert.

En hiermee eindigt het niet. Indien het beleid niet drastisch van koers verandert, gaan de overige zes kernreactoren tegen 2025 allemaal dicht. Waardoor in totaal meer dan de helft (55 %) van onze stroomvoorziening zal verdwijnen. Waanzin! Dan is het ‘boeken toe’ voor onze industrie en welvaart.

Het gaat om een grootschalige kapitaalvernietiging, met grote klimaatschade (kernenergie is immers CO2-neutraal), met als verder gevolg welvaartsvernietiging, energiearmoede en collectieve verarming. En waarom? Wel, alleen om achterhaalde groene dogma’s mordicus te willen realiseren. Dááraan wordt onze toekomst opgeofferd.

En waardoor gaat men die stroomopwekking uit kernenergie nu vervangen? Door gascentrales! Want alleen meer gas als energieopwekker kan het grote verlies aan stroom uit kernenergie op korte termijn opvangen… Dat gebeurt nu in volle energiecrisis, die precies door het tekort aan gas werd veroorzaakt (op zich weer een gevolg van een ondoordachte energietransitie, op Europees niveau en dat van meerdere lidstaten). Waanzin, nogmaals.

Natuurlijk werd dat dogma van de kernuitstap door de partijen Groen en Ecolo gepushed. Dat was hun agenda, oké. Maar de hele politieke klasse die de jongste 20 jaar aan de macht is geweest, is daarin meegegaan, en is dus medeverantwoordelijk voor dit pijnlijke energie-debacle. Want álle politieke partijen die de voorbije 20 jaar aan de macht waren, hebben dit laten gebeuren, meer zelfs, hebben die kernuitstap mee goedgekeurd.

En dat men niet afkomt met het argument ‘dat we dat met hernieuwbare energie – zon en wind – gaan opvangen’. Wie dat beweert, kent niets van het energiedossier. Windenergie heeft een capaciteitsrendement van zowat 40 % à max 50 % voor offshore en amper 20 % voor onshore. En welke stroom wekken windturbines op tijdens dagen dat er geen wind is? Zonnepanelen halen op jaarbasis amper een rendement van 10 % van de tijd. Terwijl kernenergie 90 tot 95 % van de tijd op volle capaciteit rendeert. Windenergie op wereldschaal heeft bv. de jongste zes maanden als mediaan 41GWh gegenereerd op een geïnstalleerd vermogen van 236GW, dat is een zesde van de capaciteit, het dagmaximum bleek ongeveer 50 %.

Niet dat we niet moeten inzetten op hernieuwbare energie, maar het heeft grote beperkingen. Het is én/én: kernenergie en hernieuwbaar om een aanvaardbare energiemix te hebben, en dan nog zal een stuk fossiel voor een hele lange tijd nog onvermijdelijk zijn (back-up!).

Onze kerncentrales kunnen nog perfect 20 jaar langer blijven draaien (sommige zelfs nog langer). Dat vergt wel regelmatig onderhoud en enige investeringen, maar dat is de logica zelve en zeker niet onoverkomelijk. Het is nog niet te laat om de overige vijf kerncentrales open te houden (voor Tihange 2 dat in maart 2023 al dichtgaat, zal het te laat zijn). Maar dat ze nu eindelijk hun groene waanzin stopzetten en kernenergie omarmen; kernenergie die goedkope, betrouwbare en klimaatvriendelijke stroom aflevert. En dat men bovendien de mogelijkheid voorziet om nieuwe toekomstige kernreactoren (kleine SMR’s) te bouwen.

Fa Quix, directeur-generaal