Relance: méér overheid is ongewenst, een versterking van het privé-initiatief is daarentegen noodzakelijk

Opinie van 18/06/2021 door Fa Quix

De coronapandemie is voor de overheid de gelegenheid geweest om haar greep op de samenleving gevoelig uit te breiden, met de ‘lockdowns’ en de beperkingen van de sociale contacten als meest opmerkelijke vormen van overheidsinmenging. Niemand die betwist dat de overheid hier haar verantwoordelijkheid moest opnemen. En ervoor moest zorgen dat het zorgsysteem overeind bleef. De toestand was ernstig, maar tegelijk uitzonderlijk en tijdelijk. Die uitzonderingssituatie is nu voorbij. Het is zaak dat die grotere rol van de overheid nu wordt teruggedrongen.

Maar dat blijkt niet vanzelf te gebeuren. Dit merken we bijvoorbeeld aan de relanceplannen, zowel Europees, als federaal en gewestelijk. Deze focussen zich in hoofdzaak op overheidsinvesteringen. Dat daar een inhaalbeweging nodig is, is evident. Maar dat er geen nieuwe, zelfs geen tijdelijke, stimulansen komen voor het privé-initiatief is onbegrijpelijk. De relance zal er immers door de privésector komen. Of zal er niet komen. Extra steun voor investeringsprojecten van bedrijven, extra aanmoediging van innovatie en digitalisering, minder administratieve rompslomp… dát zal de relance écht een versnelling hoger doen schakelen.

De industrie is dus de sleutel tot succes. En we hebben een sterke én slimme industrie nodig, vandaag én morgen. Koen Dejonckheere, CEO van investeringsmaatschappij Gimv (Vlaanderen), stelt het zo: “Onze industriële kampioenen zijn niet de grootste, maar wel de slimste (…) Technologie, duurzaamheid, innovatie, kwaliteit en ondernemerschap zijn de ingrediënten van een mooie industriële toekomst. (…) Het belang van de industrie voor onze welvaart kan nauwelijks overschat worden.” (De Tijd, 8 juni 2021).

Ook Charles Beauduin, topman bij weefmachinebouwer Vandewiele en technologiebedrijf Barco, onderschrijft deze zienswijze voor een succesvolle industrie: “Internationalisering, digitalisering, servicegerichtheid en wereldwijde aanwezigheid”. (De Tijd, 5 juni 2021).

Het is niet omdat er tijdelijk meer overheidsinterventie nodig was om de pandemie succesvol te bestrijden, dat we ook meer overheid nodig hebben om de economie te herstellen. Neen, dat is de rol van de privésector. En ja, de overheid kan een duwtje in de rug geven, maar dient zich verder meer terughoudend op te stellen, zeker op het vlak van het direct ingrijpen in de economie. Ze moet zorgen voor een performant regelgevend kader, een bedrijfsvriendelijke omgeving waarin investeringen en innovatie gedijen, en zich vooral opnieuw toespitsen op haar kerntaken.

Fa Quix, directeur-generaal