Protectionisme betekent verarming

Opinie van 10/11/2016 door Fa Quix

Het is de jongste maanden weer heftig geweest rond de vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie wil afsluiten met Canada (CETA) en met de VS (TTIP). De anti-globalisten hebben zich opnieuw erg geroerd. Met als absoluut dieptepunt het langdurige ‘non’ van de Waalse regering voor de CETA-deal. Om intern politieke redenen heeft de Waalse PS-regering van een regio met amper 3,5 miljoen inwoners die deal lang tegengehouden. Meer dan 500 miljoen andere EU-burgers en honderdduizenden Europese bedrijven werden hierdoor gegijzeld. De politique politicienne op zijn ‘best’, want uiteindelijk is geen komma aan het akkoord gewijzigd.

In dat CETA-verhaal ging het de Waalse socialisten immers allang niet meer om de inhoud: er werd in tussentijd uitvoerig en geargumenteerd geantwoord op alle Waalse bezwaren. Uitgerekend Wallonië, dat geen overschot heeft aan economische activiteit, verzette zich tegen méér groei dankzij méér vrijhandel. En dat met een gelijkwaardige partner, Canada. Begrijpe wie begrijpen kan.

Wallonië als investeringslocatie? Internationale bedrijven zullen nu wel tweemaal nadenken vooraleer ze zich in dit business unfriendly Wallonia zullen vestigen. ‘Rode Ridder’ Paul Magnette, voorzitter van de Waalse gewestregering, heeft een pyrrusoverwinning geboekt: de sociaaleconomische schade zal er veel groter blijken dan de symboolzege tegen het zogezegde ‘neoliberale Europa’.

Ook de vakbonden verzetten zich tegen CETA en TTIP, net zoals de mutualiteiten; ah ja, want dàt zijn de ‘experten’ van de vrijhandel… Alweer moeten we hier de hypocrisie van de vakbonden aanklagen. Ze zitten voortdurend te sakkeren dat er méér jobs moeten bijkomen. Maar groeibevorderende initiatieven zoals vrijhandelsakkoorden die meer jobs met zich zullen meebrengen, worden gedwarsboomd. De desinformatie van de vakbonden heerst want, neen, de sociale en milieunormen komen niet op de helling te staan bij CETA en TTIP, neen de volksgezondheid komt er niet door in gevaar, en neen de zogenaamde ‘multinationals’ krijgen geen extra juridische macht (ze mogen zich wel verdedigen in geval van onteigening en van discriminerende wetgeving tegenover hen – het zal wel gaan zeker!).

Dit opkomende anti-globalisme, zeg maar ronduit protectionisme, is een heilloze weg. Zoals eminent econoom Peter De Keyzer het onlangs formuleerde (De Tijd, 14/10/2016): “De afgelopen honderd jaar heeft de mensheid méér vooruitgang geboekt dan de 100 millenia ervoor. Hoe? Dankzij steeds meer vrijheid, vrijhandel, globalisering én technologie.”

Inderdaad, vrijhandel, gebaseerd op wederkerigheid en faire handelspraktijken, is de motor van de welvaartscreatie. 

Vakbonden die de vrijhandel willen afremmen, en bijgevolg de protectionistische toer opgaan, werken de verarming in de hand. Voor een kleine open economie zoals België zal dat veel jobs kosten.

Dat we bij internationale vrijhandelsakkoorden waakzaam moeten zijn voor onze belangen, is evident. Maar dat men na zeven jaar onderhandelen met topexperten, waarvan twee jaar publieke consultatie, en dat met een handelspartner (Canada) die men als een welvarende EU-lidstaat zou kunnen beschouwen, niet wilde ondertekenen, getuigt alleen maar van slechte wil. En vooral: het is slecht voor de groei van onze welvaart en onze jobs. Beste Waalse regering en vakbonden, protectionisme betekent verarming. 

Fa Quix, directeur-generaal