Overheidsopdrachten: ook belangrijk voor de maakindustrie

Opinie van 20/11/2015 door Fa Quix

Waarom hij met zijn bedrijf geregeld inschrijft op openbare aanbestedingen? “In feite is de overheid een solvabele klant die bovendien instaat voor grote hoeveelheden en die minder gevoelig is aan conjuncturele schommelingen.” Neen, dit is geen citaat van een zeer groot bedrijf maar van een kmo actief in de grafi sche sector, die dit kwam getuigen op de infonamiddag “Overheidsopdrachten” die Fedustria op 24 september 2015 organiseerde samen met Creamoda en Febelgra.

U vindt hierover in bijlage bij deze Fedustria News een uitgebreid verslag, met nuttige info over openbare aanbestedingen en de wetswijziging die hierover in België op komst is.

Is het dan zo eenvoudig? Toch niet. Dezelfde ondernemer getuigt dat men er zich als bedrijf toch moet op instellen dat men de workload niet mag onderschatten, en dat de prijzen (lees marges) betrekkelijk laag zijn, omdat ’prijs’ toch nog altijd van groot belang is. Al is het net de bedoeling om deze laatste parameter minder belangrijk te maken in de toekomst. Immers, de gemelde wetswijziging (tegen uiterlijk 18 april 2016) moet ervoor zorgen dat andere criteria, zoals sociale en ecologische, een plaats krijgen bij de toekenning van overheidsopdrachten.

En dat laatste is niet meer dan logisch. Immers, onze bedrijven in België en in West-Europa worden door diezelfde overheid die aanbestedingen uitschrijft ook gedwongen om strenge regels op sociaal en milieuvlak te respecteren. Dat kost onze bedrijven handenvol geld. Maar daardoor zijn ze vaak ook duurder dan hun niet-EU-concurrenten, bv. uit het Verre Oosten, die deze regels niet (moeten) respecteren. Dat onze bedrijven daardoor uit de boot van de overheidsopdrachten zouden vallen, is onaanvaardbaar. Wij betalen belastingen en sociale bijdragen waarmee onze overheden de goedkopere niet-EU-bedrijven betalen, en daardoor onze bedrijven ondermijnen; onze bedrijven die nota bene die belastingen hebben gefi nancierd!

Dat het om een belangrijke afzetmarkt gaat, kunnen we niet ontkennen: tussen 10 à 15 % van de omzet in de textiel-, hout- en meubelindustrie wordt gerealiseerd door bestellingen vanuit de overheidssector. Bv. uniformen voor het leger, de politie, de brandweer, de post… meubilair voor de administraties, uitrusting van scholen (van vloerbekleding over schoolbanken en speeltuigen tot ‘slimme’ schoolborden), tenten en textieluitrustingen voor hulpverlenende ngo’s…

Zal met de nieuwe Belgische wet, gebaseerd op de nieuwe EU-richtlijn – waarvoor dank aan Europees parlementslid Marc Tarabella (PS) – plots alles spontaan in orde komen? Neen, zowel Marc Tarabella als advocaat Frank Judo, gespecialiseerd in adviesverlening aan bedrijven inzake overheidsinstanties en aanbestedingsrecht, wijzen erop dat er bij de diverse overheidsaankopers een ommezwaai in mentaliteit noodzakelijk zal zijn. Sensibilisering én waakzaamheid zullen dan ook geboden zijn.

Maar dat het anders kan, namelijk met méér aandacht aan en belang voor duurzaamheidscriteria en voor de innovatie-inspanningen die onze bedrijven doen, hebben verschillende buitenlandse voorbeelden al bewezen (bv. de Franse Post, de SNCF, de Mairie de Paris, de Oostenrijkse spoorwegen…). Wij verwachten dan ook dat de Belgische wetgever grondig zijn huiswerk maakt en dat de diverse overheden in ons land nadien effectief met de nieuwe criteria rekening houden!

Fa Quix, directeur-generaal, en Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal