Over ‘greenflation’ en hoe het energiebeleid in België en in Europa kostenverhogend werkt voor de bedrijven (en de burgers)

Opinie van 27/01/2023 door Fa Quix

Wanneer we de meeste media en heel wat bewindslui vandaag aanhoren, dan lijkt het alsof ‘Het Klimaat’ het alfa en het omega is geworden van élk beleid. Bedrijven moeten ‘klimaatvriendelijk’ werken – wat dat ook moge betekenen – en hun koolstofvoetafdruk zo snel mogelijk naar beneden krijgen om ‘net zero’ te bereiken, orakelen zij. Alles wordt ondergeschikt aan ‘Het Klimaat’.

Door de verregaande elektrificatie zullen we net meer schone stroom nodig hebben, hetgeen niet zal gaan zonder kernenergie.

Maar wie spreekt er nog over economie en rendabiliteit? Wie looft nog de industrie als bron van toegevoegde waarde en sokkel van onze welvaartsstaat? Waarom moet elke innovatie vandaag blijkbaar door ‘het klimaat’ ingegeven zijn? Alsof innovatie om nieuwe producten te kunnen maken die beter zijn voor de klanten, bv. comfortverhogend, en/of efficiënter geproduceerd, niet meer belangrijk is? Alsof onze bedrijven die in de textiel-, hout- en meubelindustrie produceren dit vooral moeten doen om het klimaat te beschermen, en niet om hun klanten tevreden te stellen? De slinger is aan het doorslaan.

Ik stel het hier natuurlijk zwart-wit – deze rubriek heet niet voor niets Scherpgesteld – maar het lijkt er sterk op dat ‘Het Klimaat’ de nieuwe religie is geworden, de nieuwe God; die God die een halve eeuw geleden nog de absolute heerser was. Wanneer men u toen iets wou verbieden, dan was het argument ‘God ziet U!’. Vandaag is God vervangen door Het Klimaat. U wil nog met stookolie werken. Mag niet! Het Klimaat! Het ene dogma is vervangen door het andere.

En dit leidt tot een groene inflatie, ‘greenflation’. Zo is er het dogma dat kernenergie moet worden uitgefaseerd (is in België nog steeds de wet!). Terwijl kernenergie de meest efficiënte vorm van stroomproductie, en een triomf van de wetenschap is, die bovendien goedkoop en CO2-vrij is. Maar neen: moet weg! Na veel tumult zouden er uiteindelijk 2 van de 7 kernreactoren in ons land worden verlengd, maar dan slechts voor 10 jaar (is nog niet eens zeker). Twee kernreactoren, terwijl ze alle zeven, mits enkele aanpassingen, nog minstens 20 tot zelfs 40 jaar langer kunnen werken (zie de VS). En tegelijk willen die groene dogmatici ons naar een verregaande elektrificatie duwen (EV’s, warmtepompen…). Oké, maar dan zullen we net méér schone stroom nodig hebben, wat niet zal lukken zonder kernenergie.

Maar neen, die goedkope, schone kernenergie moet vervangen worden door dure hernieuwbare energie, want gesubsidieerd, en ook door nieuw te bouwen CO2-uitstotende gascentrales, óók met subsidies. Had Merkel in Duitsland in 2011 niet impulsief tot de ‘Atomausstieg’ (kernuitstap) besloten, na Fukushima, dan was afgelopen zomer de gaspaniek met die ongezien dure gasprijzen minder groot geweest: er was immers nog de kernenergie als base load. De kritiekloze obsessie voor ‘Het Klimaat’ duwt de kosten voor de bedrijven naar omhoog, én voor de burgers. Het resultaat? Europa – dat voor amper 8 % van de CO2-emissies verantwoordelijk is – zal verarmen, Azië zal winnen.

Fa Quix, directeur-generaal