Opbod aan handelsbelemmeringen bedreigt de groei – Vooral kleine en open economieën zoals de Belgische zullen dat voelen

Opinie van 14/09/2018 door Fa Quix

De Europese Commissie houdt nauwgezet de belemmeringen voor handel en investeringen bij. In het juist voor de zomervakantie gepubliceerde (achtste) jaarverslag daarover kwam tot uiting dat er steeds meer handelsbelemmeringen opduiken in de wereld, waaronder natuurlijk ook de maatregelen van de regering-Trump. Maar niet alleen die…

Uit een analyse van dat jaarverslag door het VBO blijkt dat in de 57 onderzochte landen er een significante stijging is van het protectionisme in de G20-landen. In de databank van de Europese Commissie (Market Access Data Base) staat de teller van de handelsbelemmeringen nu al op 396, een stijging met 67 (nieuwe) in 2017. De meeste protectionistische maatregelen van de Amerikaanse President zijn er nog niet in opgenomen, vermits deze pas dit jaar goed en wel zichtbaar werden. Het merendeel van nieuwe handelsobstakels kwamen er in China (10) jawel, en ook in Rusland (6), Zuid-Afrika (4) en India (3). Landen zoals China en India die maar al te graag de EU verwijten om haar markt onvoldoende open te stellen, blijken dus zelf de grootste zondaars te zijn.

Meestal gaat het niet om verhogingen van de invoertarieven, maar om meer verdoken maatregelen onder de vorm van niet-tarifaire barrières. Onder het mom van bv. sanitaire of fytosanitaire redenen, of omwille van cybersecurity (bv. in China), of om certificatie- en conformiteitstests. Vaak zijn deze motieven niet gegrond, en gaat het om pure marktafscherming. De Europese Commissie vecht deze aan, regelmatig met succes (nog een reden waarom ‘Europa’ belangrijk is!). Immers, door met de betrokken handelspartners rond de tafel te gaan zitten, kon de Commissie 45 obstakels in 13 economische sectoren wegwerken. De Europese markttoegangsstrategie werkt. Maar er komen helaas even snel weer nieuwe belemmeringen bij…

Ook u als onderneming kan rechtstreeks (http://madb.europa.eu/madb/complaint_register_form.htm), of via ons, handelsbelemmeringen in de genoemde databank laten registreren. 

Voor een kleine en open economie zoals België is internationale handel van cruciaal belang voor onze welvaart en welvaartsgroei. 

Uit een analyse is gebleken dat geen enkele andere lidstaat voor zijn economie zo afhankelijk is van export als België. Dat België de jongste jaren steeds wat verder wegzakt in het Europees peloton op het vlak van groei kan – ten dele – verklaard worden door het moeilijker wordende internationale klimaat.

Samen met het VBO pleiten wij ervoor dat Europa blijft kiezen voor een open, multilateraal handelssysteem dat geregeld wordt door de internationale regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Het VBO staat ook achter de aangekondigde inspanningen van de Commissie om de WTO nieuw leven in te blazen als hoedster van ‘rules-based free and fair trade’.

In het huidige klimaat van handelsspanningen en toenemend protectionisme, zoals duidelijk uit het jaarverslag blijkt, is het noodzakelijk dat de EU ambitieuze en evenwichtige handelsakkoorden blijft afsluiten met de rest van de wereld, zoals zeer recentelijk nog met Japan.

Temeer omdat onze Belgische textiel-, hout- en meubelbedrijven bij uitstek zo exportgericht zijn, staat er heel wat op het spel. Laten we dus vooral vanuit de EU ons gezond verstand gebruiken en Trumpiaanse protectionistische maatregelen op een gepaste en doordachte wijze beantwoorden. In het belang van free and fair trade. 

Fa Quix, directeur-generaal