Op dezelfde nagel blijven kloppen...

Opinie van 13/05/2016 door Fa Quix

De taxshift is er. De biomassacentrale in Gent komt er niet. Deze twee voorbeelden illustreren dat wij als beroepsorganisatie wel degelijk het beleid kunnen beïnvloeden. Maar niet zonder slag of stoot. Het is essentieel dat wij als federatie werken aan de hand van goed onderbouwde dossiers, opgesteld en verdedigd door professionele mensen, en gestoeld op een doordachte en consequente communicatie: altijd op dezelfde nagel kloppen.

Hebben wij dit resultaat alleen gerealiseerd? Uiteraard niet. We hebben hierin zelfs geen enkele beslissing genomen. Dat is ook niet onze opdracht. Wél onze opdracht is te wijzen op problemen die kunnen opduiken, op belangen die geschaad kunnen worden, op toepassingsmodaliteiten die niet werken, enzovoort.

Maar het werk is niet af, dat is het trouwens nooit. De taxshift is er nu wel, maar stoot op toepassingsproblemen. Zo kunnen de bedrijven met nacht- en ploegenarbeid niet volledig genieten van de besliste lastenverlagingen, soms zelfs maar voor amper de helft ervan. Wij blijven erop hameren dat de toepassingsmodaliteiten zodanig moeten worden aangepast dat de besliste taxshift-kortingen volledig kunnen worden toegepast in en door onze bedrijven. Zij hebben er recht op. En het is in het belang van onze industriële toekomst en de tewerkstelling.

De biomassacentrale in Gent komt er niet. Wij kaarten de economische, ecologische en sociale onzin van zo’n grootschalige biomassacentrales op basis van de grondstof hout al jaren aan. De Vlaamse regelgeving zorgt voor voldoende ‘checks and balances’ in de procedures zodat hiermee rekening kan worden gehouden. En dat is in het Gentse dossier dan ook oordeelkundig gebeurd. Maar er is niet alleen Gent, er is ook Genk (Langerlo) waar opnieuw 2 miljard euro groenestroomsubsidies beloofd werden voor hetzelfde niet-duurzame verhaal. Wij blijven erop hameren dat grootschalige, gesubsidieerde biomassacentrales (op houtgrondstof) hier geen plaats hebben.

Naast deze voorbeelden zijn er nog talrijke andere – grote en kleine – waar de belangen van onze indus-triële bedrijven bedreigd worden en waarvoor een sterke beroepsorganisatie het verschil kan maken. Maar grote, sterke beroepsorganisaties bestaan enkel en alleen dankzij de vele ondernemingen die er lid van zijn: zij zorgen voor de nodige representativiteit én voor de nodige slagkracht. Om telkens opnieuw samen op dezelfde nagel te kunnen blijven kloppen. Samen sterk!

Fa Quix, directeur-generaal