Onze Europese en federale beleidsmakers zijn meer bezig met het vernietigen van onze welvaart dan met de creatie ervan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn

Opinie van 15/07/2022 door Fa Quix

“De energiecrisis is een tijdbom onder de indus-triële ondernemingen”, zo stelde onlangs Peter Claes, topman van Febeliec, de beroepsorganisatie van de grote energieverbruikers in ons land. Fedustria is een actief lid binnen Febeliec. Peter Claes weet waar hij het over heeft: de kernuitstap, in ons land en ook in Duitsland bv., en de vervanging van CO2-vrije nucleaire stroom door gas, dat nu nog in belangrijke mate door Rusland wordt geleverd. Dat zorgt voor prijsverhogingen die op onverantwoorde wijze de productiekosten in de industrie de hoogte injagen. Meerdere bedrijven hebben ons, en ook via de pers, al laten weten dat ze daardoor niet langer rendabel kunnen produceren en zich genoodzaakt zien om productielijnen stil te leggen.

De sancties tegen Rusland treffen disproportioneel meer onze bedrijven in het Westen dan de Russische.”

De Belgische federale regering, bij monde van energieminister Tinne Van der Straeten, volhardt in de boosheid: het plan om de kernreactoren te sluiten, te beginnen vanaf oktober dit jaar, wordt onverbiddelijk doorgezet. Terwijl de oorlog in Oekraïne toch een game changer is? We moeten zo snel mogelijk af van de afhankelijkheid van Russische gas en olie. Maar het lijken wel cynische politici te zijn die de kerncentrales om dogmatische redenen willen sluiten, waardoor we nog meer afhankelijk worden van de Russische autocraat. Nu is het nog zomer. Maar wat als in de komende winter het Russische gas wordt afgesloten, als vergelding tegen de westerse sancties? Mensen zullen kou lijden en bedrijven zullen zonder betaalbare energie zitten.

Alzo lijken onze Europese en federale beleidsmakers meer bezig te zijn met het vernietigen van welvaart dan met de creatie ervan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn! De sancties tegen Rusland zijn ook niet oordeelkundig. Ze treffen disproportioneel meer onze bedrijven in het Westen dan de Russische. Met andere woorden, we schieten ermee in onze eigen voet. Uit onze enquête bij de lidbedrijven is duidelijk gebleken dat de bevoorrading extra in de problemen komt door de sancties, inzonderheid van hout, maar ook van andere grondstoffen. En Rusland wordt er niet slechter van: de olie en gas die het land in het Westen niet meer kwijt kan, gaat het nu steeds vaker aan China en India verkopen, tegen een fikse korting weliswaar. En later komt die olie, onder de vorm van bv. diesel, weer terug naar West-Europa via India. Absurd.

En dan ook nog de hypocrisie rond het klimaatbeleid. Nog steeds moet er een forse reductie komen van de CO2-emissies, waarbij de energiesector een centrale rol speelt. Maar wat is er klimaatvriendelijk aan het schrappen van CO2-vrije kernenergie na centrales die nog tot 40 jaar kunnen meegaan (zoals in de VS) en die te vervangen door CO2-uitstotende fossiele brandstoffen? Het zogenaamde ETS-systeem van CO2-emissierechten zou dit oplossen. Maar meer fossiel zal de prijs in euro per ton aan uitgestoten CO2 fors verhogen. En wie zal die duurdere rekening mogen betalen? U raadt het al. Maar de industrie moet wel nóg meer klimaatinspanningen leveren.

België heeft vooral dankzij kernenergie nu al zowat 80 % van zijn stroom CO2-vrij. Daarmee staat ons land aan de wereldtop. Maar na de kernuitstap zullen we diep wegzakken in deze rangschikking. En helaas ook in die van de creatie van industriële welvaart. Waar zijn onze Europese en federale bewindslui in godsnaam mee bezig?

Fa Quix, directeur-generaal