Ondernemers dragen bij tot oplossen klimaatuitdaging

Opinie van 11/12/2015 door Fa Quix

Het klimaatdebat is in het verleden gekaapt door de links-groene ideologie. En zoals wij weten draagt zij de industrie, en bij uitbreiding de hele ondernemingswereld, geen warm hart toe. Al te gemakkelijk en meestal ten onrechte worden de ondernemingen, en dan vooral de industriële ondernemingen, als de grote boemannen afgeschilderd. Het beteugelen en ‘bestraffen’ van de industrie zien zij als voornaamste beleidsas. Nochtans zullen de grote klimaatuitdagingen alleen mede dankzij de ondernemers succesvol kunnen worden aangepakt.

Maar laat ons vooreerst terugkeren naar de oorsprong/basis van de klimaatproblematiek om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen: de fossiele brandstoffen. Hoewel het deze fossiele brandstoffen zijn die broeikassen uitstoten, mogen we niet vergeten dat zij onze welvaart en ons welzijn spectaculair hebben kunnen verbeteren. Daar is een naam voor: de industriële revolutie, waarvan we ondertussen al toe zijn aan de derde golf. Dankzij die indrukwekkende industriële vooruitgang is het leven van de mensen fors verbeterd: de levensverwachting verdubbelde, de armoede daalde (wereldwijd) en de welvaart vermenigvuldigde met twintig. De fossiele brandstoffen, die transport en verwarming gedemocratiseerd hebben, en de productiviteit in de industrie een boost hebben gegeven, speelden hierin een significante rol. Denk bijvoorbeeld aan de kunststoffen en synthetische vezels, die industrieel een moeilijk te overschatten groei-impact hebben gehad, en die het dagelijks comfort van miljarden mensen aanzienlijk hebben verhoogd, en dat nog steeds doen.

Deze fossiele brandstoffen kennen evenwel nadelen: ze stoten broeikasgassen uit, en die leiden tot klimaatverandering, waarvan de gevolgen op wereldvlak groot zijn. Het belangrijkste broeikasgas is CO2: voer voor discussie op de Klimaatconferentie in Parijs. De links-groene ideologie had daarbij alleen maar oog voor hernieuwbare energie als oplossing. Maar helaas komen we daar niet ver mee, zeker niet op korte en middellange termijn (10 tot 15 jaar). Hernieuwbare energie heeft immers het nadeel dat deze niet kan worden opgeslagen. Zolang er geen technologische doorbraak komt in de batterijtechnologie, blijft hernieuwbare energie onbetrouwbaar. Maar alweer mag mede vanuit de industrie de oplossing worden verwacht. Elon Musk, topman van Tesla, bijvoorbeeld, werkt eraan met man en macht. Hernieuwbare energie zal hoe dan ook nog lange tijd onvoldoende zijn om de stijgende wereldvraag naar energie op te vangen.

Op vlak van hernieuwbare energie blijven wij vanuit de hout- en meubelindustrie benadrukken dat hout en houten producten een zeer positieve rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering omdat hout koolstof opslaat en dit gedurende de ganse levensduur van het houten product. In die optiek zijn mega-biomassacentrales die onze grondstof hout onmiddellijk opstoken volkomen uit den boze. Dat is niet-duurzaam ondernemen, en de naam van hernieuwbare energie onwaardig. En dan krijgen de energiereuzen daar nog massa’s groene subsidies voor ook! Gewoonweg absurd.

Daarom hebben we in ons land nog altijd kernenergie nodig, en die is even koolstofarm als hernieuwbare energie. 

Ten andere, hernieuwbare energie en kernenergie zijn complementair (de ene is afhankelijk van het weer, de andere niet en garandeert dus in principe bevoorradingszekerheid) en compatibel (de ene staat de ontwikkeling van de andere niet in de weg). 

Vanuit de industrie willen wij mee bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Het is belangrijk dat het beleid ons hierbij als volwaardige partner ziet, en niet als te wantrouwen boeman.

Fa Quix, directeur-generaal, en Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal