Nu alles op alles zetten om deze crisisperiode te overbruggen

Opinie van 19/03/2020 door Fa Quix

Hoelang gaat deze crisis nog duren? Op een week na is dit moeilijk te zeggen, maar het is aannemelijk dat deze coronacrisis in de tweede helft van april over het hoogtepunt heen zal zijn. En dat we vanaf mei geleidelijk aan weer normaal zullen kunnen werken. Maar dat betekent dat we – in het beste geval – nog een vijftal weken in deze ongezien moeilijke situatie zullen moeten voortploeteren.

Om die crisisperiode te overbruggen moeten de bedrijven alles op alles zetten gedurende de komende vijf à zes weken. De loonkost is een belangrijke ‘vaste’ variabele kostenfactor. Bij een forse productieterugval zijn er verschillende systemen van tijdelijke werkloosheid voor de werknemers mogelijk. De getroffen werknemers kunnen ten andere een hogere uitkering ontvangen dan normaal. Onze sociale adviseurs zijn uw eerste aanspreekpunt daarvoor bij Fedustria.

Op economisch vlak is het zaak dat de bedrijven die kunnen en willen ook blijven voortwerken. Het is aan de bedrijfsleiding zelf om de afweging te maken of en in welke bezetting er gewerkt wordt.

De meeste bedrijven hebben door deze crisis (veel) minder of geen werk, en enkele juist zeer veel (bv. medische bescherming). Belangrijk is ook dat de toevoerlijnen voor de grondstofleveringen open blijven, alsmede de distributiecentra, havens, luchthavens…

Andere maatregelen zijn bv. het uitstel of de spreiding van betalingen van bv. btw, sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorhefffing en andere stortingen, teneinde de liquiditeitspositie in deze periode niet nodeloos in gevaar te brengen. Ook de banken spelen daarin een rol. Er moet staatsgarantie komen op de bedrijfskredieten. Samen met het VBO en VOKA ijvert Fedustria bij de overheden voor oplossingen voor de bedrijven waardoor de bedrijven deze crisis kunnen overbruggen. Voor info over alle maatregelen ter ondersteuning van de bedrijven raadpleegt u best regelmatig de corona-pagina op het vernieuwde extranet van Fedustria. Die corona-virus-pagina wordt voortdurend up-to-date gehouden.

Het is ook zaak dat de bedrijven zich voorbereiden op het post-coronatijdperk. Alles wijst erop dat er in de loop van mei een gigantische inhaalbeweging op gang gaat komen. Het zal alle hens aan dek zijn om die achterstand zoveel als mogelijk weg te werken. ‘Alles inhalen’ zal voor een aantal bedrijven helaas niet mogelijk zijn. Een verloren seizoen kan je nu eenmaal niet meer goedmaken. Maar de zomer en het najaar kunnen goed worden.

Is er licht aan het einde van de tunnel? Jazeker! Het wordt nog een barre tocht om tot daar te geraken. Maar we mogen de moed en de hoop niet opgeven. Mei is geen eeuwigheid van vandaag meer verwijderd. Al is dat niet de indruk die we vandaag kunnen hebben. Veel moed en vastberadenheid toegewenst! En hou het gezond en veilig.

Fa Quix, directeur-generaal