Niet alleen de lockdowns, ook de stijgende kosten hypothekeren het economisch herstel

Opinie van 12/03/2021 door Fa Quix

Grondstoffenprijzen rijzen de pan uit, zowel van textielvezels als van houtgrondstoffen evenals van toebehoren zoals textielkleurstoffen e.a., naast de olieprijzen. Nochtans is de wereldwijde economie nog steeds in de greep van de coronapandemie. Maar na de eerste golf werden capaciteiten afgebouwd. Zodat bij een aantrekkende economie de vraag het aanbod dreigt te overschrijden, minstens tijdelijk. Dat duwt de prijzen naar omhoog. Bovendien zijn de meldingen van bedrijven legio dat ze zelfs bij hogere prijzen niet zeker zijn dat ze de bestelde hoeveelheden tijdig geleverd zullen krijgen. Daardoor moest er al productie noodgedwongen worden onderbroken, dus bij gebrek aan grondstoffen en/of onderdelen.

Ook wat onderbelicht zijn de geëxplodeerde prijzen van het containervervoer, met nog het meeste die op de oost-west-as van en naar Azië. Een verdriedubbeling van de prijzen van het containervervoer is geen uitzondering.

Dat dit alles gebeurt terwijl de pandemie nog niet voorbij is, komt o.a. door anticipatiegedrag. De algemene verwachting is dat binnen hooguit enkele maanden deze pandemie voorbij zal zijn, en de economie weer normaal zal kunnen draaien. Dat zet aan tot aankopen, al dan niet speculatieve. Maar voor de industriële bedrijven die met grondstoffen producten met toegevoegde waarde creëren, is dit een zware dobber. Zij moeten nu al die duurdere grondstoffen aankopen en kostenstijgingen ondergaan, terwijl hun activiteit nog niet uit de crisis is, o.a. wegens de lockdowns in onze belangrijkste afzetmarkten.

Het zou zo maar eens kunnen dat die stijgende kosten het economisch herstel minstens even hard hypothekeren als de lockdowns zelf, die hoe dan ook van voorbijgaande aard zijn.

Maatregelen tot kostenbesparingen zullen weer volop aan de orde van de dag zijn, evenals vele discussies. Het ziet er dus naar uit dat de inflatie aan een stille comeback begonnen is. Dat is eigenlijk helemaal geen goed nieuws voor een hogekostenland zoals België.

Fa Quix, directeur-generaal