Negativisme helpt ons niet vooruit

Opinie van 20/05/2016 door Fa Quix

We hebben onze portie ‘negativiteit’ nu wel gehad. En dan gaat het niet alleen over de terreurdreiging en de aanslagen die er geweest zijn. Neen, het gaat ook om het politiek gekibbel daarna, alsmede de vele commentaren van journalisten en zogezegde tenoren over de zogenaamde ‘failed state’ die ons land zou zijn. Laat ons stoppen met die ‘self-bashing’ die neerkomt op een soort masochisme, en die ons bovendien helemaal niet vooruit helpt.

Want voor alle duidelijkheid: België is géén ‘failed state’, wij zijn geen land dat ‘niet werkt’. Failed states, dat zijn bv. Syrië, Irak, Somalië, Zimbabwe… en jammer genoeg ook nog tientallen andere landen in de wereld. Maar niét België. Natuurlijk is het hier niet perfect, verre van zelfs, en zijn hervormingen dringend nodig en noodzakelijk. Maar dat ons land en onze staat compleet falen, is gewoonweg onjuist. We leven hier nog altijd in een democratie, waar de meerderheid regeert met respect voor de minderheid/heden, waar persvrijheid heerst (wat trouwens een voorrecht is voor slechts heel weinig landen ter wereld), er is hier een rechtsstaat (waar regels en wetten gelden, en er een scheiding der machten is), de bedrijven kunnen nog steeds op rechtszekerheid rekenen (ook al is dat in uitzonderlijke gevallen wel eens een probleem, maar dat is niét de regel), en ondanks de (te) hoge schuldenlast is ons land internationaal nog steeds erg kredietwaardig, enz.

 
En ja, de fiscale en administratieve druk op de burger en de bedrijven blijft in België zeer hoog. De staatshervormingen hebben het allemaal niet eenvoudiger en niet efficiënter gemaakt, wel integendeel. De overheid geeft globaal genomen een te lage dienstverlening in vergelijking met het hoge overheidsbeslag (liefst 54 %
van onze economie). De hoge kostenomgeving, die daar voor een groot deel het gevolg van is, maakt ondernemen hier heel duur, en zorgt voor jobuitstoot. En nemen we het voorbeeld van het energiebeleid: daar is een ondoordacht duur groenestroombeleid in het verleden mede oorzaak van veel te hoge kosten vandaag; kosten die alweer door de burger en de bedrijven moeten worden betaald.
 
Ja dus, er is nog heel veel werk aan de winkel. Maar juist omdat we geen falende staat zijn – of een staat in faling – kúnnen we daar werk van maken. De toestand is ernstig, maar niet hopeloos. Vooruitgang kan er alleen maar komen door te geloven in de toekomst. En dat vooruitgangsdenken kan alleen gedijen in een positief klimaat en een sfeer van vertrouwen. Stop dus met dat negativisme: daar is nog nooit één investering uit voortgekomen.
 
Fa Quix, directeur-generaal