Meer innovatie? Versterk uw netwerk en zet in op talent!

Opinie van 01/02/2019 door Fa Quix
De tijd om alles zelf te kunnen doen, ligt al een poos achter ons. Innovatie kan niet meer zonder partners, zeg maar een netwerk van partners; partners die zorgvuldig uitgekozen zijn en nauw betrokken bij het bedrijf.

Wie zijn bv. preferentiële partners in innovatie? Kennispartners, zoals de beide technologiecentra in onze industrie. Voor de textielindustrie is dat het textieltechnologiecentrum Centexbel met laboratoria in Gent en in Luik. Centexbel heeft ook het Vlaams Kunststoffencentrum VKC in Kortrijk overgenomen, met o.a. kennis over extrusie. Voor de hout- en meubelsector is er het houtkenniscentrum Wood.be met vestiging in Anderlecht.

Deze sectorale technologiepartners zijn er door en voor de bedrijven uit onze sectoren. Zij doen o.a. aan gegroepeerd onderzoek waaraan u als bedrijf kan deelnemen. Of zij zorgen ervoor dat u bv. een individueel R&D-bedrijfsdossier kan opstellen (zij helpen het mee indienen voor ondersteuning; zij hebben de expertise daarvoor immers in huis). Daarnaast bieden zij een resem aan relevante diensten, zoals het testen van materialen, certificeren, info over normen en standaarden – waarbij zij ook deelnemen aan de uitwerking van nieuwe normen zodat er met uw wensen wordt rekening gehouden – en nog vele andere diensten en informatieverstrekking via seminaries e.a. Deze centra moeten uw preferentiële partner zijn bij uw innovatiebeleid.

Andere kenniscentra spelen zeker ook een rol, soms in een bepaalde niche, en dat kunnen universiteiten of hogescholen zijn, of bedrijven zoals Creax die u ‘out-of-the-box’ doen denken. En voor de creatieve innovatie heeft textiel al enkele decennia Textivision opgericht dat een blijvende interesse opwekt bij de werknemers met een meer artistiek-creatieve opdracht. Wood.be kan dan weer terugvallen op de expertise vanuit Optimo, dat begin 2015 in de werking werd geïntegreerd.

Innovatie gaat meer dan alleen over processen en producten. Het gaat ook over een nieuwe arbeidsorganisatie op de vloer. Hoe kan u meer halen uit gemotiveerde en tevreden werknemers?

En hiermee komen we bij een ander essentieel element voor succesvol innoveren: de juiste mensen hebben! Vaak is omscholing en bijscholing een noodzaak. De sectorale opleidingscentra doen dat bij steeds meer bedrijven: Cobot in Gent bij ruim 200 textielbedrijven per jaar en Woodwize voor zelfs een 400-tal hout- en meubelbedrijven, en telkens duizenden medewerkers, uiteraard.

HoGent, HoWest, Ugent en nog vele andere onderwijsinstituten leveren goed opgeleide en gemotiveerde jongeren af die enthousiast willen meewerken aan de toekomst van uw bedrijf. Ook die onderwijsinstellingen zijn dus uw partners in innovatie… want geen innovatie zonder gepast talent!

Fa Quix, directeur-generaal