Lockdown is een beleid van het autoritaire China. Niet China, maar Zweden en Finland zijn de na te volgen voorbeelden.

Opinie van 08/04/2021 door Fa Quix

De Raad van State (RvS) moet daarover waken. Maar sinds de pandemie stellen we vast dat de grondwet met de voeten wordt getreden en de bewaker ervan (RvS) zijn rol niet naar behoren vervult. Terwijl ook de verkozenen des volks, het parlement, buiten spel wordt gezet.

Het gevolg zijn maatregelen, met de lockdown als uiterste, die burger en bedrijven op een ongeziene wijze sinds de Tweede Wereldoorlog in hun vrijheid beperken. Om een virus te bestrijden. En om die reden alléén worden de grondrechten overboord gegooid. Natuurlijk moet het virus bestreden worden, maar niet met extreme maatregelen zoals een lockdown. Dat is werkelijk de samenleving sluiten en de economie enorme schade toebrengen.

De ‘lockdown’ werd geïntroduceerd door de Chinezen. Het virus begon begin vorig jaar in Wuhan, waar het voor het eerst uitbrak, zich oncontroleerbaar te verspreiden. Toen beval de autoritaire Chinese leiding de lockdown van de stad en omgeving. Burgers hebben er geen grondrechten, bedrijven geen rechtszekerheid. Tot voor kort waren onze politici fier dat ”wij zo niet zijn”… Inmiddels weten we beter. Onbegrijpelijk dat westerse democratieën uitgerekend dát, de lockdown, van het autoritaire China kopiëren!

De grote beperkingen op het winkelen – al voor de derde keer tijdens deze pandemie! – zijn er één van de gevolgen van. Terwijl het Overlegcomité van de regeringen in ons land zeer goed weet dat het winkelen geen groot risico op verspreiding van de besmettingen is, neemt ze toch deze onverantwoorde beslissing, en doet ze zelfs niet de moeite om ze te motiveren (natuurlijk niet, ze kan dat niet). Nochtans hebben de handelszaken alles gedaan om winkelen coronaproof te laten verlopen. Niet dat het in de buurlanden beter is. Erger zelfs, in Nederland, Duitsland en Frankrijk is het beleid echt van het paadje af.

Niet China, maar Zweden en Finland zijn de na te volgen voorbeelden. Geen lockdowns, wél maatregelen die de grondrechten respecteren en de economie zoveel als mogelijk sparen. Ook dáár wordt de strijd tegen het virus ernstig genomen, maar op een menselijke manier, waar volksgezondheid breder wordt geïnterpreteerd dan de tunnelvisie op het virus, en waar de bevolking nog min of meer normaal kan leven en er, net als de bedrijven, perspectief heeft. Van in het begin heeft Zweden gesteld dat de strijd tegen het virus van lange duur zou zijn. Dan moeten de maatregelen ook zodanig zijn dat de economie kan blijven draaien en de bevolking het kan blijven uithouden.

Fa Quix, directeur-generaal