Lichtpunten willen zien

Opinie van 19/02/2016 door Fa Quix

Beurzen die dreigen in een berenmarkt te belanden, groeilanden die hun groeidynamiek kwijt zijn, centrale bankiers die het verschil niet meer kunnen maken… overal doom and gloom in de media. Maar je moet de lichtpunten ook willen zién. “Want dat negativisme is ongegrond”, zegt ook KBC-econoom Koen De Leus.

Neem nu de conjunctuur in Europa. Dankzij de lage olieprijzen besparen de Europese consumenten en de hier actieve bedrijven serieus op hun energierekening. Reeds in 2015 zorgde dat in Europa voor een – weliswaar bescheiden – groeiversnelling.

EU-landen die tot voor kort in een diepe crisis zaten, zoals Ierland en Spanje, veren nu opnieuw sterk op. Om het Verenigd Koninkrijk niet te vergeten waar onze bedrijven niet alleen kunnen profiteren van de forse economische vooruitgang, maar ook van het sterke Britse pond. Onze grote buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland ontgoochelen evenmin. Kortom, in de EU laat de consument zijn geld rollen, en laat dit nu bij uitstek onze belangrijkste afzetmarkt zijn.
 
De VS hebben ook een sterk groeiparcours achter de rug, en zijn nu allicht – mede als gevolg van de forse waardevermeerdering van de US dollar – aan een adempauze toe.  Althans de Amerikaanse industrie, want Joe Sixpack laat de ‘greenback’ niet in zijn zakken steken. De consumptie in de VS blijft stevig. En ook daar hebben we een belangrijke afzetmarkt.
 
En al die onheilsberichten over China dan? China, net zoals de meeste landen uit Zuid-Oost-Azië, heeft misschien een versnelling lager geschakeld, maar blijft toch aan een onderhouden tempo verder groeien. China is vooralsnog niet in een recessie beland, maar de groeivertraging aldaar zorgt wel wereldwijd voor lagere olie- en grondstoffenprijzen, waar ook onze bedrijven hun voordeel mee doen (althans zolang het duurt).
 
Het gevaar is echter dat de Chinezen (en ook andere landen in ontwikkeling) forse overcapaciteiten hebben opgebouwd, in tal van sectoren. Het massale protest van EU-werknemers en -werkgevers in de Europese staalindustrie op 15 februari jl. illustreert dat deze overcapaciteit op de Europese markt grote ravages aanricht, wegens massale dumping. En vermits China geen markteconomie is, kan het deze laakbare dumpingpraktijken nog een tijdje volhouden. Het is zaak dat Europa op een kordate en doeltreffende wijze deze oneerlijke handelspraktijken met duidelijke en efficiënte anti-
dumpingmaatregelen bestrijdt. En China niet erkent als markteconomie, hetgeen het vandaag als staatskapitalistisch land overduidelijk nog niet is.
 
Kortom, al zijn er wolken aan het conjunctuurfirmament, toch zijn er ook vele lichtpunten die er vandaag doorheen priemen. Voor wie ze wil zien uiteraard.
 
Fa Quix, directeur-generaal