Let’s work!

Opinie van 20/05/2022 door Fa Quix

“Let’s work, be proud,
Stand tall, touch the clouds,
Man and woman, be free,
Let’s work, kill poverty”

… zong en zingt Mick Jagger, frontman van de Rolling Stones en eeuwige rebel van de rock ’n roll. In dit refrein zit ‘alles’ waar het om gaat wanneer we het hebben over ‘werken’. Werken geeft fierheid en identiteit aan mensen.

Fier – be proud – dat ze kunnen bijdragen aan een bedrijf, aan een organisatie, aan een overheid, waar ze nuttig en zinvol werk kunnen verrichten. Werken maakt ons groter als mens – stand tall – en het geeft ons de kans om ‘iets groots’ te doen. Elkeen kan dat bereiken op zijn/haar niveau, zichzelf overstijgen – touch the clouds – mannen en vrouwen, gelijke kansen voor iedereen. Laat ons werken, let’s work! En laat ons dat ‘werken’ vooral als iets positiefs zien, iets dat ons bevrijdt – be free.

Een betere algemene perceptie van ‘werken’ is dringend nodig.

Er worden veel argumenten aangedragen om te verklaren waarom er te weinig mensen op actieve leeftijd werken, waarom de arbeidsmarkt zo krap is. Eén van de meest onderschatte factoren is evenwel dat ‘werken’ te weinig als positief wordt aanzien. Ook de media en het onderwijs bezondigen daar nog te veel aan. Ja, tegenover werken staat een inspanning die niet elke dag gemakkelijk is. Ja, werken vereist een minimum aan (zelf-)discipline en inzet. Maar wie werkt, haalt daar zoveel meerwaarde en voldoening uit. Een betere algemene perceptie van ‘werken’ is dringend nodig.

Het laatste argument in het refrein van Let’s work is tevens niet het minste: het brengt geld en welvaart op – kill poverty. Wie in ons land werkt, kent nauwelijks armoede, wie leeft van een uitkering, heeft een veel grotere kans om in armoede te leven. Oké, werken zou nog meer lonender gemaakt moeten worden, door het verschil tussen werken en niet-werken te vergroten, namelijk door de belastingdruk op ‘werken’ te verlagen. Dat zou de prioriteit moeten zijn bij elke fiscale hervorming, met nadruk op de lagere loongroepen, al is een verlaging voor iedereen wenselijk.

Langer aan het werk blijven, is absoluut nodig om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden: de Rolling Stones zijn daar zelf het levende bewijs van. Ze zijn al lang pensioengerechtigd, maar blijven doorgaan. Doorgaan. Zoals alle mensen die werken en die ondernemen: ze blijven doorgaan. Mick Jagger is nu… 78. U kan hem deze zomer als spring-in-’t-veld bezig zien in Werchter. En misschien hoort u hem zingen: “Let’s work, be proud. Stand tall, touch the clouds. Man and woman, be free. Let’s work, kill poverty!”

Fa Quix, directeur-generaal