‘Leren leven met corona’ is de beste strategie voor de economie én voor de gezondheid van de burgers

Opinie van 03/12/2021 door Fa Quix

De vierde golf van coronabesmettingen is … ‘de golf te veel’ hoor en lees ik hier en daar. Begrijpelijk. Want, was ons door de federale minister van Volksgezondheid immers niet ‘Het Rijk der Vrijheid’ beloofd indien de vaccinatiegraad boven de 70 % van de totale bevolking zou uitstijgen? We zitten daar nu al een stuk boven. En in Vlaanderen is zelfs 93 % van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. Dat vele mensen die gevaccineerd zijn, zich nu bedrogen voelen bij de nieuwe verstrengingen en beperkingen, is een logische reactie. Dit komt over als ‘contractbreuk’ van de politiek tegenover de bevolking, en ondermijnt het draagvlak voor nieuwe maatregelen.

“Steeds weer nieuwe verstrengingen en coronaregeltjes komt over als een ‘contractbreuk’ van de politiek tegenover de bevolking, en ondermijnt het draagvlak”

Dat men in de eerste golf nog drastische maatregelen nam, kan nog enigszins begrepen worden, omdat men toen nog te weinig wist over het virus, en hoe het te bestrijden. Maar intussen zijn we meer dan anderhalf jaar verder, en worden steeds weer dezelfde remedies van stal gehaald om de nieuwe besmettingsgolven te bestrijden. ‘Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten’ is een quote die aan Einstein wordt toegeschreven. Is het niet dat wat de expertengroep GEMs en het Overlegcomité doen? Steeds weer dezelfde beperkende maatregelen nemen in allerlei sectoren die vooral de economie schaden, maar de infecties niet tegenhouden?

Eén voorbeeld: het Covid Safe Ticket (CST). Dat is inderdaad zo’n voorbeeld van een verkeerde, zelfs contraproductieve maatregel. Viroloog Emmanuel André bond eind november de kat de bel aan, door te stellen dat het CST juist méér besmettingen heeft veroorzaakt. Waarom? Omdat het CST geen veiligheid maar een schijnveiligheid brengt: gevaccineerden blijken immers nauwelijks minder besmettelijk dan niet-gevaccineerden, ook al wordt de eerste groep beduidend minder (zwaar) ziek. Dus vaccins helpen wel degelijk, maar een coronapas niét.

Wat moet er dan wel gebeuren? Bovenal de bevolking altijd en overal wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, en de mensen vragen om zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, handen ontsmetten, afstand houden, binnen mondmasker op als afstand houden niet kan, buitenactiviteiten organiseren, gezond eten en leven...

En in de bedrijfswereld is er de generieke gids aangevuld met sectorprotocollen, die al sinds de lente van 2020 bestaan. De bedrijven passen die rigoureus toe, zoals uit onderzoeken en controles is gebleken. Daar hoeft dan geen rigide systeem met onwerkbare regeltjes en politionele controle bij te pas te komen. En dat geldt ook voor de winkels: die kunnen perfect open blijven mits algemene veiligheidsvoorschriften, en hoeven geen verplichte CST, of verplicht alleen winkelen, en maximum een half uur in de winkel, of andere pesterijen die niets of niemand iets bijbrengen. Kortom, we moeten leren leven met het virus. Op een verstandige en verantwoorde manier.

Hetzelfde geldt voor het dagelijkse leven. Landen zoals Zweden en het Verenigd Koninkrijk tonen hoe het anders kan. Geen CST, geen onnodige beperkingen. Ja, ook daar zijn er maatregelen, maar het dagelijkse leven van de burgers, die geacht worden voorzichtig te zijn, gaat haast zijn gewone gangetje. Beide landen halen nu betere coronacijfers dan wij. Of, zoals de Zweedse staatsviroloog Anders Tegnell het van in het begin stelde: “We moeten een strategie uitzetten die de bevolking op lange termijn kan uithouden, want we moeten leren leven met het virus. It is here to stay.”

Fa Quix, directeur-generaal