Klimaatverandering: niet alleen het Westen is verantwoordelijk… en hout helpt

Opinie van 20/12/2018 door Fa Quix

Recentelijk werd er weer veel energie besteed aan een klimaattop, ditmaal in Katowice in Polen, nota bene het steenkolenland bij uitstek. Deze top, genaamd COP24, stond weer bol van de ambitieuze verklaringen en stoutmoedige wensen. Om ‘het klimaat te redden’, daar was het hem om te doen.

Niet dat we de klimaatverandering willen ontkennen. Maar het is ook van belang om de problematiek in een juist daglicht te plaatsen. Want er gaat ook een hele klimaatindustrie achter schuil, die niet noodzakelijk, of niet alleen, ‘het klimaat redden’ als doel heeft.

Eerst enkele feiten: Europa is wereldwijd verantwoordelijk voor slechts 10 % van alle CO2-emissies. En dat aandeel neemt af. De Verenigde Staten staan voor circa 15 %, maar ook dat aandeel in de wereldwijde emissies daalt; zelfs de totale CO2-emissie van de VS daalt, ondanks het feit dat Trump uit het Klimaatakkoord van Parijs is gestapt.

Kortom, de klimaatinspanningen van ‘het Westen’ zijn reeds zichtbaar in de statistieken. 

Maar de grootste uitstoter van CO2 is China met bijna 30 % van de totale emissies. En in absolute termen zullen ze tot 2030 zelfs nog méér uitstoten.

Pas dan zou het Rijk van het Midden zijn CO2-piek bereiken. Met andere woorden: hoe hard Europa, dat dus maar een relatief kleine CO2-uitstoter is, zijn best doet, de besparing zal snel worden opgevuld door China. En door India, een land met 1,4 miljard inwoners dat zich in razendsnel tempo ontwikkelt, ook inzake CO2-emissies. En dan zijn er nog die vele andere landen in ontwikkeling…

Economisch (en ecologisch) is het dus het interessantst om de CO2-emissies te bestrijden daar waar dit het meeste opbrengt. En dat is niet in Europa. Maar klimaatfanatici willen Europa tot onhaalbare doelstellingen dwingen: klimaatneutraal in 2050! Klinkt mooi natuurlijk. Maar realistisch? Niet vergeten dat de klimaatlobby ook een verandering van economisch model voor ogen heeft. Ze willen af van de vrijemarkteconomie, en een andere, centraal geleide economie, gedicteerd door…? Door wie? Door de staat? Door de ecologisten zelf?

Die klimaatalarmisten, om ze nu eens zo te noemen, getuigen ook van grote inconsequenties. Om klimaatneutraal te zijn, is kernenergie een noodzakelijke energiebron. In vrijwel alle scenario’s van het VN-klimaatpanel IPCC komt kernenergie voor. Omdat die CO2-neutraal is. Toen onlangs de gerenommeerde Belgische klimaatwetenschapper Valerie Trouet van de University of Arizona genuanceerd pleitte voor kernenergie werd zij door de dogmatici van de klimaatreligie verwenst. 

We moeten proportioneel en efficiënt handelen. De belangrijkste emissiereducties zullen immers uit China en de ontwikkelingslanden moeten komen. Wat niet wil zeggen dat het Westen moet stoppen met het nemen van haar verantwoordelijkheden. Ook het onderzoek van de industrie samen met universiteiten en researchcentra moet een boost krijgen om de energietransitie mogelijk te maken. En meer inzetten op houten producten, want hout slaat koolstof op. Meer hout gebruiken helpt het klimaat: ‘Hout geeft zuurstof!’. 

Fa Quix, directeur-generaal