Klimaatbeleid ja. Maar als dit niet op mondiaal vlak gebeurt, zal Europa haar welvaart onnodig veel schade berokkenen

Opinie van 15/10/2021 door Fa Quix

Met het in augustus 2021 gepubliceerde nieuwe VN-klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vierde het klimaatalarmisme weer hoogtij. We stevenen af op een stijging van de gemiddelde temperatuur met 1,5 graden, nog vóór 2050, en dat is een drempel waar de overgrote meerderheid van de wetenschappers liever niet wil boven gaan. Maar dan zullen er ingrijpende klimaatmaatregelen moeten worden genomen. En die zullen gevolgen hebben voor de economie en de welvaart.

Het gaat om een mondiale uitdaging, en die vraagt om een mondiale aanpak. En niet alleen door de EU.

Laat het ons meteen duidelijk stellen: het gaat om een mondiale uitdaging, en die vraagt om een mondiale aanpak. En niet alleen door de EU. Want de Europese Unie speelt nu een gevaarlijke soloslim. Met haar Green Deal zet zij haar bedrijven en burgers onder zware druk om zo spoedig mogelijk klimaatneutraal te produceren en te consumeren.

Maar als andere landen, onze concurrenten, zoals de VS, China en India, niet of onvoldoende meedoen, dan zal dat de concurrentiepositie van de Europese industrie ernstig verslechteren, en onze welvaart aantasten. Met welke klimaatbaten? Weinig. Want nu al stoot de EU amper 6,4 % van de wereldwijde CO2-emissies uit. Zelfs wanneer de EU deze naar nul brengt, zal dat wereldwijd amper een verschil maken indien China, zoals afgesproken in het Akkoord van Parijs in 2015, nog tot 2030 méér CO2 mag uitstoten. En nieuwe steenkoolcentrales opent, zoals nu blijkt.

Een EU die cavalier seul speelt, is uit den boze. In november 2021 vindt in Glasgow een wereldklimaattop plaats. Dáár moeten alle landen afspraken maken over de gezamenlijke klimaatinspanningen, en niet alleen de EU. Een EU-Commissie die eenzijdig té ver doordrijft op het vlak van klimaatmaatregelen zal een fameuze terugslag mogen verwachten: een verzwakte economie, meer armoede, en gele hesjes tot in alle uithoeken van de Unie.

Tenslotte is er ook te weinig aandacht voor oplossingen. En de klimaatbeweging zit vastgeroest in dogma’s. Een deel van de oplossing is bv. het intenser gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen. Hout neemt uit CO2 immers de koolstof op en geeft zuurstof af. En kernenergie geeft helemaal geen CO2 af maar wordt door de groene dogmatici verketterd, zelfs al zegt de VN dat kernenergie een deel van de oplossing is. In het algemeen zal technologische vooruitgang een belangrijk deel van de klimaatoplossing brengen. Maar daar is nog veel innovatie voor nodig.

Fa Quix, directeur-generaal