It’s the internal market!

Opinie van 30/06/2017 door Fa Quix

Welvaartsgroei komt door export. Zeker voor kleine landen zoals België is dat zo. Stilaan geraakt iedereen daar ook van overtuigd, alhoewel. Export kan niet zonder open markten, wederkerigheid en faire export-/importregels. Zoals we al eerder schreven, staan ‘vrijhandel’ en ‘globalisering’ vandaag echter meer en meer onder druk. We moeten ons tegen deze denkbeelden blijven verzetten. In het belang van de toekomstige welvaartscreatie.

Euro 1976630 1920

De tot op heden grootste verwezenlijking in de opening van markten is de stapsgewijze creatie van de Europese Unie en de daaruit voortgevloeide interne markt, de eenheidsmarkt. 

Kort door de bocht is de thuismarkt voor de Belgische bedrijven snel exponentieel gegroeid van 10 miljoen consumenten naar meer dan 500 miljoen. Een vrije, open thuismarkt van 28 landen…

…nog 27 binnen een kleine twee jaar, want door het Brexit-referendum trekt het VK uit de Unie (‘the bloc’, zoals de Britten die omschrijven). Ze zullen het zich nog beklagen, die Britten, met hun omgekeerde beweging uit een thuismarkt van 500 miljoen naar amper 60. Het wordt een lose-lose, met Groot-Brittannië als grootste verliezer. Maar we gaan er toch van uit dat de Britse onderhandelaars op tijd ‘het licht zullen zien’ en er finaal een handelsvriendelijke Brexit wordt overeengekomen. Als de Britten eerder zouden mikken op de ‘verre export’ om hun verlies op de interne markt te compenseren, wens ik hen ‘good luck’. Hopelijk kennen ze de gouden vuistregel die geldt in de internationale handel en die zegt dat de handel halveert wanneer de afstand verdubbelt…

Het is nu zaak dat de 27 overgebleven landen van de Unie als één blok aan elkaar blijven hangen. Niet alleen om de moeilijke Brexit-gesprekken met succes aan te gaan, maar ook om ‘Europa’ een nieuw elan te geven. En daarin moet een verdere verdieping van de interne markt een prioriteit zijn. Want ondanks alle reeds geleverde inspanningen is die interne markt nog altijd niet compleet: er bestaan nog steeds obstakels en belemmeringen, vaak geïnspireerd door nationale, protectionistische regels.

De export van onze textiel-, hout- en meubelindustrie gaat voor ruim 85 % naar de andere 27 lidstaten van de EU, daarbij sterk geconcentreerd op onze vier buurlanden Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er is dus nog veel potentieel in de EU. Een verdere verdieping van de interne markt zal daar zeker bij helpen.

Sinds kort hebben we een landgenote als voorzitster van de belangrijke commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (INCO) in het Europees Parlement, namelijk Anneleen Van Bossuyt, Europarlementslid voor N-VA. Aan ons om haar duidelijk te maken welke de belemmeringen zijn die we nog geregeld tegenkomen op de interne markt en die ons verhinderen om ten volle van de voordelen ervan te genieten. En dat niet alleen voor de uitvoer van consumentengoederen, maar ook in het geval van het meedingen naar openbare aanbestedingen in de EU.

Export betekent welvaart. En de grootste kansen liggen naast de deur. It’s the internal market!

Fa Quix, directeur-generaal