Is uw bedrijf klaar voor de digitale wereld?

Opinie van 10/09/2015 door Fa Quix

U heeft het de voorbije maanden al vaak gehoord: we leven in een tijdperk van ‘disruptieve innovatie’ en van ‘digitale disruptie’. De snelle opkomst van Silicon Valley start-ups zoals Uber, Airbnb, Spotify e.a. vormen de boegbeelden in deze ‘ontwrichtende ontwikkelingen’. Maar hoe groot is die uitdaging voor onze bedrijfsactiviteiten uit de textiel-, hout- en meubelindustrie?

Voor alle duidelijkheid, met digitale disruptie wordt niet bedoeld dat een bedrijf een website heeft, een facebookpagina, of sommige klanten onlinebestellingen kan laten plaatsen. Want dit betekent dat het digitale nog eerder als randactiviteit wordt beschouwd. In de echte digitale bedrijven is het digitale de kern van het bedrijf. 

Het straffe is dat het net die digitale bedrijven zijn die uw nieuwe concurrenten worden of zijn, ook al komen zij helemaal niet uit de textiel-, hout- of meubelbusiness. In de geciteerde start-ups is Uber niet als taxibedrijf ontstaan, maar als een online-aanbieder van vervoer met een unieke gebruikerservaring, die het traditionele taxivervoer overklast; Airbnb is geen hotelgroep, het is een pure digitale speler die op een radicaal vernieuwde wijze overnachtingen aanbiedt; Spotify was geen muziekuitgever noch retailketen uit de muziekbusiness, maar revolutioneert wel het muziekaanbod…

Kortom, mogelijk is de toekomstige (om niet te zeggen huidige) grote uitdager voor een textiel-, hout- of meubelbedrijf een onlinebedrijf dat niet uit onze business zelf komt. Maar uit de e-commerce bijvoorbeeld. Zeker voor wie in B-2-C werkt, is dit aan de orde. Maar ook in B-2-B valt een ‘digitale verstoorder’ niet uit te sluiten.

In hun recente boek “Digital Transformation” schetsen consultants Jo Caudron en Dado Van Peteghem deze grote uitdaging en stellen de vraag: “Is uw bedrijf klaar voor de digitale wereld?”. Zij hebben de drijvende factoren van de digitale disruptie (de Drivers of Transformation) in kaart gebracht. En het zijn er heel wat. De digitale wereld en economie die ontstaan door online, sociale media, mobile enz. functioneren heel anders dan de gekende, traditionele fysieke economie.

Moeten we nu ongerust zijn? Neen, maar toch zeer alert. En de uitdaging van de digitale disruptie ernstig nemen en de mogelijke elementen en gevolgen ervan onderzoeken in elk van onze bedrijven. Caudron en Van Peteghem stellen bijvoorbeeld een (eenvoudige) methodologie voor om greep te krijgen op de digitale disruptie, met hun zogenaamde Digital Transformation Modeling.

Vanaf nu brengen wij via Fedustria News regelmatig artikels over de digitale wereld (en dan meer bepaald het luik e-commerce) en de weerslag daarvan op onze economie en maatschappij. Op die manier proberen we u op de hoogte te houden van de meest recente digitale ontwikkelingen en trends.

De boodschap is duidelijk. De digitale tsunami is geen hype maar een game changer die steeds meer sectoren en bedrijven overspoelt. Traditionele bedrijven worden er fundamenteel door uitgedaagd. Een uitdaging die tegelijk opportuniteiten kan inhouden. Als ze maar snel en voldoende digitaal wordt getransformeerd.

Fa Quix, directeur-generaal, en Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal