Innovaties succesvol naar de markt brengen, dat is de uitdaging

Opinie van 29/10/2015 door Fa Quix

We horen nog al te vaak de onterechte kritiek vanwege de vakbonden als zouden onze bedrijven te weinig innovatief zijn. Ze zouden beter moeten weten. Als onze maakbedrijven vandaag nog kunnen overleven in deze hogekostenomgeving, is dat net dankzij hun inspanningen op vlak van innovatie.

Het begrip ‘innovatie’ omvat vandaag veel meer dan louter investeringen in nieuwe machines en het maken van innovatieve of hoogtechnologische producten. Het gaat zeker en vast ook om nieuwe en andere businessmodellen, een alternatieve marktbenadering, zeker in tijden van snelle technologische veranderingen niet in het minst in het zog van de digitale revolutie die aan de gang is. Het is nog niet bij iedereen goed doorgedrongen dat nieuwe uitdagers vaak van buiten de sector de business van vele bedrijven overhoop gooien, en zelfs fundamenteel bedreigen.

Zal bv. de retail waar we traditioneel mee werken stand houden tegen de e-commerce, en zo ja, onder welke vorm dan precies? En waar gaan die onlineconcurrenten hun producten kopen die ze pakjesgewijs aan onze eindconsumenten afleveren? Bij ons, de producenten, of bij buitenlandse concurrenten? Om alleen maar deze ene grote uitdaging te noemen, waar onze productiebedrijven een innovatief antwoord zullen moeten op bieden. Het zal een andere marktbenadering vergen om bestaande en nieuwe producten aan de man (m/v) te brengen. Moeten we bv. overschakelen van een B2B-model via een B2B2C- naar een B2C-model; gaan we überhaupt nog van dergelijke modellen spreken?

Uiteindelijk komt het er toch op neer dat we producten ontwikkelen die een waardepropositie inhouden voor onze (nieuwe) klanten. En ondernemen is durven, durven te experimenteren. Er mee rekening houdend dat het fout kan lopen. Ook het gegeven dat het innovatieproces heel onzeker is (want gaat de markt het oppikken?) wordt door de buitenwereld vaak onderschat. En dat maakt het innovatieproces ook duur: niet elke innovatie is een succes, maar kost wel handenvol geld. Het is dan te hopen dat men er toch iets uit leert, een ‘briljante fout’ zeg maar.

Een voorbeeld van zo’n briljante fout gaf Vincent Sheppard, een producent van hedendaags binnen- en buitenmeubilair, o.a. bekend van hun Lloyd Loom-collecties. Ooit ontwierp het bedrijf een stoel voor een belangrijke klant… maar deze werd door hem afgekeurd. De stoel werd dan maar in de gang van het bedrijf bijgezet… en bleek een groot succes bij medewerkers en bezoekers. En zo is de stoel uitgegroeid tot één van de topproducten van het merk. Hieruit heeft het bedrijf geleerd om veel en heel diverse mensen te betrekken bij het ‘keuren’ van de nieuwe producten.

Dat innovatie complex is, hebben we geleerd uit het ‘netwerk vermarkten van innovatieve producten’ dat Fedustria samen met de Vlerick Business School en met de steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen de voorbije drie jaar heeft opgezet. U kan ten andere nog steeds de zeer nuttige handleiding “Slim vermarkten als concurrentievoordeel” bij ons opvragen (katja.devos@fedustria.be). Verschillende getuigenissen via bedrijfscases werken zeker en vast inspirerend, maar tonen anderzijds de complexiteit ervan aan. Er is zelden een eenduidige oplossing: wat voor het ene bedrijf werkt, werkt niet noodzakelijk voor het andere. Maar voor elk bedrijf is de uitdaging wel dezelfde: innovaties succesvol naar de markt brengen!

Fa Quix, directeur-generaal, en Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal