Human capital is cruciaal voor innovatie

Opinie van 06/03/2017 door Fa Quix

De vraag van bedrijven die ik de afgelopen zes maanden het meest gehoord heb, gaat over de moeilijkheden om nieuwe arbeidskrachten te vinden. Dat komt omdat vele bedrijven zich bevinden in regio’s waar (bijna) iedereen aan het werk is en waar de werkloosheidsgraad zeer laag is. Deze vaststelling geldt bij uitstek in Zuid-West-Vlaanderen. 

Niet alleen onze industriële sectoren worden daarmee geconfronteerd, maar alle economische activiteiten in die regio. “De vijver is leeggevist”, hoor je vaak. Het is dus niet juist om deze problematiek te verengen tot alléén een probleem van onze maakindustrie.

Daarenboven stellen we vast dat er te weinig technisch geschoolden zijn. De uitstroom uit het technisch secondair onderwijs, alsook uit het hoger onderwijs (STEM-richtingen), is nog steeds te laag. Ja, er is beterschap, maar nog steeds onvoldoende. Vanuit Fedustria proberen we mee om deze onderwijsrichtingen meer populair te maken, zeker in het geval van het textielonderwijs waar de situatie het nijpendst is.

Wij omarmen ook het initiatief van het duaal leren in Vlaanderen. De hout- en meubelindustrie nam hierin het voortouw via een proefproject dat dit schooljaar van start is gegaan en waaraan leerlingen van het VTI Kortrijk, GO Spectrumschool Deurne en het CLW Kortrijk deelnemen. Het opleidingscentrum Woodwize is de drijvende kracht achter het project. Er is een groot enthousiasme bij de leerlingen en een grote bereidheid bij bedrijven om er inspanningen voor te leveren. Want ‘duaal leren’ is voor de bedrijven geen kleine uitdaging: het betekent meestappen in een onderwijsproject, dus tijd en ruimte vrijmaken, en dat is voor kmo’s niet altijd evident.

Alle inspanningen inzake onderwijs – hoe noodzakelijk ook – werpen slechts op middellange termijn vruchten af, terwijl de nood aan nieuwe arbeidskrachten zich nu voordoet. Het is dus zaak om op korte termijn oplossingen te vinden. Een nog onderbenutte mogelijkheid is de bijscholing en omscholing van de werknemers via de sectorale opleidingscentra: Cobot voor textiel en Woodwize voor hout en meubel. Die opleidingen zijn sterk gericht op uw business, kunnen volledig op maat, en zijn zelfs mogelijk in uw bedrijf. Tevens zijn zij zeer kostenefficiënt. 

Medewerkers kunnen intern bijgeschoold of omgeschoold worden en aldus in een win-win aan boord blijven. 

Via diezelfde opleidingscentra kan u ook werkzoekenden vinden die dan de gepaste bijscholing krijgen.

En voor nieuwe arbeidskrachten wordt steeds vaker ‘over het muurtje gekeken’. Meer dan 1.500 Noord-Fransen werken al in onze textiel-, hout- en meubelindustrie. Er is zeker nog potentieel. De ‘Tour de Wallonie’ die Voka onlangs organiseerde, probeert Waalse werkzoekenden warm te maken voor een job in Vlaanderen. Vanuit textiel participeert Cobot/Cefret aan een interregionaal project met als doel om Franse en Waalse werkzoekenden toe te leiden tot openstaande vacatures in de Vlaamse textielsector.

Gemotiveerde en goed opgeleide – of beter ‘juist’ opgeleide – medewerkers (m/v) zijn één van de belangrijkste troeven van onze industrie. Zij zorgen ervoor dat het productieapparaat optimaal wordt ingezet, dat de kwaliteit gegarandeerd wordt, en dat er nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld. Dit ‘human capital’ is dus cruciaal voor de innovatie waarmee onze bedrijven vandaag het verschil kunnen maken in de geglobaliseerde economie.

Fa Quix, directeur-generaal