Hout is perfect als hernieuwbare grondstof en bovendien zeer klimaatvriendelijk. Maar dan moet men wel consequent zijn.

Opinie van 10/02/2022 door Fa Quix

Bio-economie, circulariteit, klimaatvriendelijkheid… allemaal sleutelwoorden voor deze tijd. En hout, dé natuurlijk hernieuwbare grondstof die koolstof vastlegt en zuurstof afgeeft, past hier perfect in. Hout uit duurzaam beheerde bossen draagt bovendien bij aan een toekomst voor deze ecosystemen, die zo cruciaal zijn en zullen zijn in onze transitie naar een meer ecologische en duurzame maatschappij.

Er zou toch moeten voor gezorgd worden dat de export van hout niet langer mogelijk is zonder bv. een eerste verwerking in ons land, of tenminste in de EU.

De mooie rol voor hout staat echter in schril contrast met de realiteit op het terrein, met name de situatie in de houtverwerkende industrie. Hoe langer hoe minder geraken de bedrijven aan hun grondstof, zijnde houten stammen. Dit heeft twee redenen. De eerste komt door een veranderde visie op de rol van houtproductie in bos waardoor er minder hout beschikbaar komt uit Vlaamse en Waalse (openbare) bossen. En ten tweede, is er een enorme vraag uit Azië naar stamhout (directe export van vooral loofhout). Dat veroorzaakt schaarste, wat de prijzen zodanig opdrijft dat de lokale houtverwerkende industrie er niet meer kan aangeraken. De gevolgen zijn nefast. Want dit resulteert in het verder dalen van het aantal bedrijven én van de verwerkte volumes in ons land. Er zou toch moeten voor gezorgd worden dat de export van hout niet langer mogelijk is zonder bv. een eerste verwerking in ons land, of tenminste in de EU.

Een andere uitdaging is de publieke tegenkanting tegen het oogsten van bomen, en dit zelfs in het kader van duurzaam bosbeheer. Dat is vooral het gevolg van een gebrek aan informatie en sensibilisering. Dit doet zowel bosbeheerders als houtbedrijven regelmatig met de handen in het haar zitten.

Deze tendensen zijn eigenlijk geen goed nieuws voor onze bossen. Hopelijk kunnen we het tij keren door te blijven focussen op het belang van duurzaam bosbeheer en het gebruik van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Zo kunnen we verder bijdragen aan het koolstofneutraal maken van onze samenleving.

Zowel in Vlaanderen (via het Bosforum) als in Wallonië (Office Economique Wallon du Bois) wordt nu een toekomstvisie ontwikkeld voor het bosbeheer. Fedustria is daar nauw bij betrokken. Wij wijzen er steevast op dat in het duurzaam bosbeheer de economische functie absoluut niet verwaarloosd mag worden. Integendeel, dit zorgt mee voor een gezonde transitie naar een robuuste bio-economie.

Ingrid Hontis, coördinator Milieu, Energie en Techniek,
en Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal