Hout gebruiken betekent investeren in bossen, en het helpt het klimaat

Opinie van 21/01/2021 door Fa Quix

Welnu, hout is het meest hernieuwbare en duurzame materiaal. Dus is het van groot belang dat er méér producten in of uit hout worden gebruikt in onze samenleving. Maar daar heb je nu eenmaal bomen voor nodig; bomen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Fedustria heeft onlangs een brief gestuurd naar de bevoegde Vlaamse minister, Zuhal Demir, die ‘Omgeving’ in haar portefeuille heeft. Omgeving, dat is: natuur- en milieubeleid, inclusief bosbeheer. We hebben haar gesignaleerd dat van zodra ergens een boom wordt gekapt, of een kapvergunning wordt uitgereikt door het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het protest oplaait en heel wat rechtszaken worden aangespannen. Erger nog, boswachters en mensen op het terrein, zoals bosexploitanten, krijgen steeds vaker met agressie te maken. ‘Onaanvaardbaar’, zo lieten we aan de minister weten.

De productie van hout vormt, naast de ecologische en sociale aspecten, één van de drie basispijlers van duurzaam bosbeheer.

Het gebruik van hout geeft marktwaarde aan bossen. En door die waarde wordt er goed voor gezorgd. Dat werkt het behoud ervan net in de hand. En zoals iedereen weet, slaat hout koolstof uit CO2 op en geeft het zuurstof af. Hout is dus een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Kortom, het gebruik van hout is absoluut een goede zaak, zowel voor het leefmilieu en voor het klimaat als voor het behoud van de bossen zelf. Maar daartoe moeten nu eenmaal af en toe bomen gekapt worden. We drukken het liever als volgt uit: bomen moeten geoogst worden. Net zoals graan op het veld. En natuurlijk uit duurzaam beheerde bossen. Nieuwe bomen groeien daar waar de geoogste bomen stonden: dát is de hernieuwbaarheid van de grondstof hout. Daar kunnen de ‘groenen’ toch niet tegen zijn? Aan eenieder om deze boodschap mee uit te dragen. Vanuit Fedustria zullen we ook in 2021 blijven ijveren voor een verhoogd gebruik van hout en houten producten. Want hout geeft zuurstof!

Filip De Jaeger en Fa Quix