Hoe het klimaatdogmatisme onze welvaart ondermijnt. Het beleid slaat de bal mis.

Opinie van 26/11/2021 door Fa Quix

De VN-klimaattop in Glasgow, de COP26, was weer de aanleiding voor een opbod van de ‘groenste maatregelen’. Ministers en regeringen boden tegen elkaar op, zelden met de juiste kennis van zaken en meestal ook niet bekommerd om de economische gevolgen. In eigen land heeft dit geleid tot ondoordachte en soms zeer dure voorstellen die het klimaat nauwelijks of niet ten goede komen, maar wel onze welvaart ondermijnen.

Als ‘klimaat’ en ‘welvaart’ niet kunnen samengaan, dan zijn we niet goed bezig.

En dan is er nog het energiedossier. Kernenergie hebben we absoluut nodig in onze energiemix, naast hernieuwbare energie. Zeker in het licht van de elektrificatie (zoals elektrische wagens, warmtepompen…) waardoor de vraag naar stroom nog sterk zal stijgen, is kernenergie een noodzaak. Maar ook omwille van ‘het klimaat’.

De in België opgewekte kernenergie heeft zijn robuustheid bewezen, is goedkoop en maakt ons autonomer van buitenlandse energie-invoer. Gas uit Rusland bv. is de speelbal van een regime dat niet terugdeinst om de EU te chanteren. En alsof dat allemaal nog niet genoeg redenen zijn om kernenergie in ons land te behouden, komt er ook amper CO2 uit de kerncentrales. Deze goedkope, betrouwbare, veilige en klimaatvriendelijke energiebron gaat men dus vervangen door fossiele centrales op gas die bovendien ook nog met ons belastinggeld worden gesubsidieerd. Dus allesbehalve klimaatvriendelijk, terwijl – de hypocrisie ten top – de Belgische klimaatminister in Glasgow een akkoord ondertekende om de ‘inefficiënte subsidiëring’ van fossiele brandstoffen te stoppen. Cynischer kan haast niet.

Waardoor de nu reeds dure energiefactuur nog duurder zal worden voor burgers en bedrijven. Zo wordt onze concurrentiepositie ook vanuit die energiekant ondermijnd. En laat u niet wijsmaken dat het Emission Trading Systeem of ETS, de handel in CO2-rechten, dat allemaal gaat rechttrekken. Op korte tijd is de prijs van CO2-certificaten gestegen van minder dan 20 euro per ton (april 2020) naar boven de 60 euro per ton uitgestoten CO2 vandaag. Uiteraard wordt die duurdere kost, die vooral de energieproducenten treft, doorgerekend in uw energierekening.

Ongeveer alleen de EU en de VS hebben zich in Glasgow concreet geëngageerd tot verregaande klimaatmaatregelen, waarbij de EU met amper 7 % van de wereldwijde CO2-emissie evenwel nooit het grote verschil kan maken. Maar de EU kan hiermee haar industrie wel zware schade toebrengen. Er worden de jongste maanden door vele regeringen vergissingen begaan door dogmatische klimaatmaatregelen door te duwen onder het mom van een ‘doortastend klimaatbeleid’. De realiteit is dat er vooral welvaartsverlies georganiseerd wordt met een collectieve verarming tot gevolg.

Als ‘klimaat’ en ‘welvaart’ niet kunnen samengaan, dan zijn we niet goed bezig.

Fa Quix, directeur-generaal

Lees zeker ook de Open Brief van Fedustria (166,064 KB)