Het vinden van de juiste medewerkers blijft één van de grootste uitdagingen voor 2020 – En wat kunnen we eraan doen?

Opinie van 17/01/2020 door Fa Quix

Het zijn enkele van de vele initiatieven die Fedustria samen met de sectorale opleidingscentra Woodwize en Cobot (mee) opzet om jongeren warm te maken voor een opleiding/job in hout & meubel, houtinvoer en textiel. Een aantal bedrijven werkte hier actief aan mee, maar nog vele bedrijven houden zich op de achtergrond.

In samenwerking met de federale overheid zal in onze sectoren in 2020 en 2021 een project uitgevoerd worden om jongeren zonder scholing een eerste werkervaring aan te bieden. Naast het aantrekken van jongeren is een opleiding op de werkvloer cruciaal. In samenwerking met de Vlaamse overheid zullen in onze sectoren in 2020 acties worden opgezet om STEM-onderwijs (Science, Technologies, Engineering & Mathematics) te promoten.

Al deze acties zijn geen overbodige luxe in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. En zoals we eerder al betoogden: die krapte zal niet afnemen, zelfs niet bij een mindere conjunctuur. En zeker al niet door de snel wijzigende competenties die een bedrijf nodig heeft.

Deze sectorale initiatieven zijn belangrijk en noodzakelijk, maar kunnen de bedrijven er zelf ook iets aan doen? Uiteraard. Maar om te weten wát precies, is het nuttig om te begrijpen waar de jonge medewerkers vandaag veel belang aan hechten. Ondernemersdenktank ETION heeft samen met Acerta een aantal vaststellingen gedaan gebaseerd op een werkgevers- en werknemersbevraging door Acerta.

Uitgangspunt is dat de arbeidsrelatie werkgever-werknemer grondig aan het veranderen is. Van een strikte hiërarchie evolueert men naar meer partnerschap.

‘Mensen zijn op zoek naar meer vrijheid en willen controle over hun eigen leven.’ De individuele noden meer centraal stellen is de boodschap, zowel voor de retentie (medewerkers behouden) als om nieuw talent aan te trekken. Individualisering van de jobinhoud, van de arbeidsplaats en -tijd en van de verloning is de boodschap.

Maar hoe doe je dat dan? Zeker in een productie-omgeving waar ‘plaats van tewerkstelling en arbeidstijd’ eigenlijk geen discussiepunt is. Het gevoel van controle over de job verhoogt de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid. ‘De puzzel van taken en talenten leggen en opnieuw leggen zorgt ervoor dat medewerkers kunnen groeien en dat taken altijd worden gedaan door iemand die ze graag én goed doet.’ Bij aanwerving is het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat iemand vandaag al kan, maar ook naar het potentieel voor de toekomst.

Uit de Acerta-bevraging blijkt ook dat zowat vier op vijf sollicitanten het belangrijk vinden dat hun toekomstige werkgever de kans tot opleiding en bijscholing aanbiedt. Als werkgever hier proactief op inspelen, is een troef. Eén op twee werkgevers geeft immers aan pas opleidingen aan te bieden wanneer ze signalen opvangen dat de werknemer op zoek is naar een andere job. Ook het personeelsbeleid dient in het algemeen voldoende oog te hebben voor de individuele noden.

Kortom: de (juiste) mensen vinden is een inspanning waarbij sectorinitiatieven en bedrijfsbeleid mekaar aanvullen. Het blijft een topuitdaging. Moge u allen hierin zeer succesvol zijn in 2020!

Fa Quix, directeur-generaal