Het post-corona Verenigd Koninkrijk zal geconfronteerd blijven met die andere plaag: de Brexit

Opinie van 27/04/2021 door Fa Quix

Brits premier Boris Johnson krijgt veel lof voor zijn succesvolle vaccinatiecampagne om het coronavirus te overwinnen. En terecht. Hij en zijn team hebben dat zeer goed gemanaged, in tegenstelling tot de EU. “Snelheid primeert boven prijs”, stelde Johnson, en in dit geval heeft hij gelijk gekregen.

“Zie je wel dat de Brexit een succes is!” wordt nu door velen ingeroepen wanneer ze het Britse vaccinatiesucces afzetten tegen de strompelende vaccinatieprogramma’s in de meeste EU-lidstaten. Momentje. Want daar stopt ongeveer de success story. Laat ons niet vergeten dat diezelfde Premier Johnson te laat was met het nemen van coronamaatregelen. Pas wanneer de pandemie een uitslaande brand werd, besliste hij opeens een harde lockdown. Over een goed jaar beschouwd, is het VK uiteindelijk niet succesvol geweest in het bestrijden van deze pandemie. Veel dodelijke slachtoffers. En de winkels waren er alles bijeen zelfs langer gesloten dan bij ons in België. De succesvolle vaccinatiestrategie verhult eigenlijk een voor de rest niet zo succesvol coronabeleid.

Bovendien zal dit ene succes volledig worden overschaduwd door de vele problemen die de Brexit veroorzaakt, nu en in de toekomst. De wederzijdse handel zal altijd een pak moeilijker blijven. En hier doen wij het zelfs beter dan de Britten. Onze bedrijven waren en zijn veel beter voorbereid op de administratieve en andere uitdagingen die de Brexit met zich meebrengt. Die troefkaart moeten we blijven uitspelen.

Het grootste probleem is dat de Britse economie post-corona, na de eventuele inhaalbeweging in het tweede en derde kwartaal, structureel op een trager groeipad zal blijven hangen. De handel met het Europese continent, vóór de Brexit goed voor een kleine helft van de Britse export, zal de opgelopen achterstand allicht nooit meer inhalen. En dat betekent dat wij moeten werken in een traag groeiende Britse economie, terwijl dat voorheen, vóór het Brexit-referendum, één van de meest dynamische in Europa was.

Als onze export naar het VK in 2022 en later maar moeizaam vooruit zou gaan, zal dit zo goed als zeker niet liggen aan onze producten, noch aan onze service, maar wel aan het feit dat een politieke beslissing, de Brexit, de kracht van de Britse groeimotor heeft beknot, en de Britse consument verarmt.

Fa Quix, directeur-generaal