Het opgeven van Schengen is de mislukking van het Europese project

Opinie van 05/02/2016 door Fa Quix

Het is één van de sluitstukken van de Europese constructie: de open binnengrenzen binnen de Europese Unie. Daarom komen we er graag nogmaals op terug in dit opiniestuk. Een massale vluchtelingenstroom richting Europa heeft de geweldige verwezenlijking die Schengen is sinds vorige zomer op de helling gezet. Meer zelfs, sommige politici kondigen nu al het “einde van Schengen” aan. Dat zou een kapitale blunder zijn. Het opgeven van Schengen zou de mislukking van het Europese project zijn.

“Schengen” dateert al van begin jaren ‘90 toen 20 Europese landen besloten om hun binnengrens te openen. Het was de ultieme verwezenlijking van de Europese droom van vrij verkeer van personen en goederen. Het heeft de EU veel welvaart gebracht. De bedrijven hebben die grote open ruimte ingevuld met intens handelsverkeer. We hebben een interne markt gecreëerd die ruim zo groot is als die van de VS. Het gaf aanleiding tot specialisatie, innovatie en groei. Wereldspelers onder de vorm van verborgen parels – ‘the hidden champions’ – zijn er het resultaat van, alsmede ook de massale jobcreatie die eruit voortvloeide. En onze textiel-, hout- en meubelbedrijven hebben daar heel sterk op ingespeeld.

Als er nu opnieuw grenscontroles komen, dan zetten we een stap terug en zullen de kosten toenemen. Studies wijzen uit dat een oponthoud aan de grens per vrachtwagen 55 euro kost, maar het wordt veel meer dan dat: de just-in-time strategie lukt dan niet meer, de voorraadkosten lopen op en minder competitieve bedrijven zullen er het gevolg van zijn. EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker spreekt van 3 miljard euro extra kost. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Transporteconoom Eddy Van de Voorde stelde het onomwonden: “Het opgeven van Schengen is de mislukking van het Europese project” (Het Laatste Nieuws, 22 januari 2016). Het is de verantwoordelijkheid van onze toppolitici om dit niet te laten gebeuren. 
 
Wat zijn de kernpunten van een oplossing? Vooreerst intensief meewerken aan het bewerkstelligen van vrede in het Midden-Oosten, en inzonderheid in Syrië. En een Marshall Plan voor de wederopbouw opstellen. We moeten de EU-buitengrenzen ook veel beter bewaken, om de binnengrenzen open te kunnen houden. En dat de vluchtelingen in de grensgebieden menswaardig moeten worden opgevangen staat buiten kijf. Een degelijke structurele aanpak moet ervoor zorgen dat de vele asielzoekers richting Europa de draagkracht van de EU-lidstaten niet overtreft.
 
Waar we vooral moeten voor opletten, is dat een probleem dat we niet zelf veroorzaakt hebben – de oorlog in Syrië – een catastrofe wordt die ons existentieel bedreigt: het einde van de EU. Dus alle hens aan dek!
 
Fa Quix, directeur-generaal