Het ontbreekt de wereldleiders van vandaag aan staatsmanschap

Opinie van 18/01/2019 door Fa Quix

Dat in autoritaire of dictatoriale regimes de regeerders particuliere belangen of zeg maar hun eigen belangen dienen, is niet verwonderlijk, want er is geen democratische controle, maar dat we dit scenario steeds meer zien in parlementaire democratieën is verontrustend. Men zou er toch vanuit moeten gaan dat de verkozenen van het volk het goed voorhebben met de burgers en de ondernemers van hun land? Dat zij de bedoeling hebben om het leven van hun inwoners gemakkelijker en béter te maken? 

Helaas is en werkt een democratie niet perfect. Meest frappante voorbeeld daarvan is de ‘Brexit’. Dat een land een beslissing neemt die in alle objectieve scenario’s als resultaat heeft dat het land zelf erop achteruit zal gaan, met de meest kwetsbare groepen in de samenleving als grootste slachtoffers, is nauwelijks te geloven. Reeds twee en een half jaar rijdt de Britse politiek zich vast in een moeras waarin zij steeds dieper wegzakt. Waarom staat er geen regeringsleider op die zegt: “Het is genoeg geweest, de Brexit was helaas een vreselijke vergissing. Ik laat niet toe dat mijn land de dieperik ingaat. Ik blaas de hele zaak af.”

Dat is staatsmanschap: over voldoende inzicht, bekwaamheid én moed beschikken om de juiste beslissingen te durven nemen, in het publieke belang en dat van de natie.

Maar neen, dat gebeurt niet. Integendeel, velen aanschouwen vanop de zijlijn met verbijstering het slechte politieke toneel dat wordt opgevoerd, en waardoor miljoenen mensen getroffen zullen worden. ‘Take back control’ lijkt steeds meer op ‘out of control’.

Het is aan de bedrijven om zich voor te bereiden op alle mogelijke scenario’s. Hoe dan ook, in gelijk welk scenario we zullen belanden, betekent de Brexit voor hen nog meer tegenwind. Maar ondernemers laten zich niet ontmoedigen. Of zoals Michèle Sioen, voormalig manager van het jaar en oud-voorzitter van Fedustria en van het VBO het uitdrukte in het magazine Trends: “Ik kan wel eens vloeken ja, maar na 30 seconden is dat gedaan, want het moet opgelost worden. Het heeft geen zin te blijven klagen. Ik ben gelukkig van nature ook altijd optimistisch (…) we moeten ons eraan aanpassen.”

Het is goed dat de regering-Michel probeert een noodwet voor een harde Brexit in stelling te brengen. En ook de Vlaamse regering werkt mee aan oplossingen. Maar eigenlijk had zoiets nooit nodig moeten geweest zijn. Verantwoordelijke wereldleiders van de grote mogendheden en naties hadden de problemen moeten voorkomen door tijdig voldoende staatsmanschap te tonen. Maar dit blijkt in deze tijdsgeest schijnbaar teveel gevraagd te zijn.

Fa Quix, directeur-generaal