Hervormen en besparen – De enige logische optie

Opinie van 16/10/2015 door Fa Quix

De vakbonden blijven zich verzetten tegen het regeringsbeleid, zowel het federale als het Vlaamse. Dat is natuurlijk hun democratisch recht. Maar of ze het bij het rechte eind hebben, is nog maar de vraag.

De besparingen en hervormingen die worden doorgevoerd en die nog voorzien zijn, worden niet gedaan ‘voor het plezier om te besparen’ of voor ‘de fetisj van de cijfers’. Neen, ze zijn noodzakelijk om de toekomst van het land te verzekeren.

‘De toekomst van het land’, dat klinkt natuurlijk zwaar, maar meer concreet betekent dit bv. de verhoging van de werkzaamheidsgraad door meer mensen aan het werk te helpen, de betaalbaarheid van de pensioenen waarborgen, en meer algemeen het behoud van de essentie van onze Sociale Zekerheid, maar evenzeer het creëren van budgettaire ruimte voor noodzakelijke overheidsinvesteringen die onze productiviteit kunnen helpen opkrikken.

De tax shift kadert bijvoorbeeld in die ambities: werken minder zwaar belasten, en die belastingen verschuiven naar vervuiling, verbruik, en vermogens(winsten). Met als doel: meer jobs door de arbeidskosten te verlagen, en zeker meer jobs voor jongeren. Dit creëert bovendien meer koopkracht. Want jobs zorgen voor een inkomen. Macro-economisch betekent de tax shift dus meer koopkracht genereren door meer mensen aan het werk te helpen. En wat de vakbonden in het kader van deze tax shift ook nog gemakkelijk ‘vergeten’: méér dan de helft van de operatie (55 % of 5,1 miljard euro) gaat naar koopkrachtversterkende maatregelen, en dus minder dan de helft naar de verbetering van de concurrentiekracht, waarvoor die tax shift in eerste instantie toch bedoeld was.

De recepten die de vakbonden verkondigen zijn heilloos, en hebben hun onvermogen in het verleden ten overvloede bewezen: door te zwaar belaste arbeid verloren werknemers hun job, met hogere werkloosheid en stijgende overheidsdeficits als gevolg.

Eén jaar regering Michel 1 krijgt dus een eerste goed rapport. Neen, geen grote onderscheiding, want het kan nog veel beter. Er is dus geen reden voor deze regering om op haar lauweren te gaan rusten. Zij moet op de ingeslagen weg verdergaan.

De meerderheid van de burgers beseft dit en stemt daarom in met het gevoerde overheidsbeleid. Noch de oppositie, noch de vakbonden bieden een geloofwaardig alternatief.

Want met nog steeds een tekort op de overheidsfinanciën van om en bij de 3 %, ondanks een overheidsbeslag van liefst 54 %, is besparen en hervormen de enige logische optie. In het Frans zouden ze zeggen “Reculer pour mieux sauter”. We kunnen ons geen verdere toename van de budgettaire tekorten, van de overheidsschuld, noch van de globale belastingdruk veroorloven. Op straffe van opnieuw meer faillissementen, jobverlies, en daardoor ook koopkrachtverlies voor velen.

Fa Quix, directeur-generaal, en Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal