‘Free and fair trade’ leidt tot groei en jobs

Opinie van 23/10/2015 door Fa Quix

Op maandag 19 oktober 2015 is de elfde onderhandelingsronde tussen de VS en de EU van start gegaan in het kader van de lopende vrijhandelsgesprekken. Het is de bedoeling om fi naal een akkoord langs beide kanten van de oceaan te bereiken onder de vorm van een verregaand vrijhandelsakkoord, beter bekend als het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). De eindmeet is evenwel nog niet direct in zicht.

Vanuit de ondernemerswereld wordt deze grote ambitie volmondig ondersteund. In het verleden is voldoende aangetoond dat goed onderhandelde vrijhandelsakkoorden leiden tot meer groei en meer jobs. Gaat het TTIP alle jobs kunnen vrijwaren? Neen. Eén deelaspect is dat de concurrentie in bepaalde productcategorieën/diensten/sectoren (veel) intenser zal worden. Dat zal langs beide zijden van de grote plas banen kosten. Maar, het positieve nieuws is dat er netto veel meer jobs zullen bijkomen, zoals steeds het geval is bij toenemende vrijhandel. De Europese Unie, met zijn vrij verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten is er het grootste bewijs van. Het welvaartspeil zou hier nooit zo hoog geweest zijn zonder de mogelijkheden van intens handelsverkeer binnen de Europese Unie, ook al is die interne markt nog altijd niet volledig voltooid.

Bedrijven die inzetten op innovatie en internationale slagkracht zullen kunnen profi teren van de schaalvergroting en/of van de nieuwe markten die het gevolg zullen zijn van het TTIP-vrijhandelsakkoord.

Toch is er ook heel wat weerstand tegen TTIP. Er wordt tegen betoogd, en sommige steden en gemeenten hebben zich al als “TTIP-vrij” uitgeroepen. Redelijk absurd als u het ons vraagt. De protesten zijn een uitdrukking van ongerustheid, maar helaas zijn ze vaak emotioneel en niet rationeel onderbouwd. Zoals de vrees dat de Europese normen op het vlak van de veiligheid van de consument en van het leefmilieu zouden verlaagd worden. “Er wordt niet eens over deze elementen onderhandeld. De Europese normen terzake staan dan ook niet ter discussie”, zo pareerde Europees Commissaris voor Handel Cecilia Malmström de bezorgdheid van deze groep tegenstanders, waarvan er sommigen ook gewoon tégen internationale handel zijn. Tja. Ook het geschillenregelingsinstrument (ISDS) wordt beschouwd als een gevaar voor Europa omdat bedrijven onder bepaalde voorwaarden een gastland voor de rechtbank kunnen dagen. Europa heeft daarom een meer aangepast geschillenregelingsinstrument op tafel gelegd.

Voor onze industrie is het belangrijk dat we in de gesprekken steeds de leidraad van ‘free and fair trade’ respecteren. Het akkoord moet voldoende evenwichtig en wederkerig zijn en het moet unfaire handelspraktijken beteugelen.

TTIP zal de welvaart verhogen. Deze vrijhandelsgesprekken verdienen daarom alle krediet. En dat ze succesvol mogen worden afgerond. Of zoals de EU-Commissaris voor Handel Malmström het uitdrukte: “TTIP is een zegen, geen vloek voor Europa”.

Fa Quix, directeur-generaal, en Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal