Fiscale hervorming dreigt de lasten voor de bedrijven nog te verhogen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn!

Opinie van 08/11/2022 door Fa Quix

De federale regering zou nog vóór het einde van het jaar de eerste stappen willen zetten in een bredere fiscale hervorming, die minister van Financiën Vincent Van Peteghem voorbereidt.

Vermelde hervorming wordt in de pers voorgesteld als een verlaging van de lasten op arbeid. De eerlijkheid gebiedt ons om u te zeggen dat de regering voornamelijk de koopkracht van de gezinnen met een ‘laag’ inkomen wil verhogen.

Elke grote fiscale hervorming moet onze economie stimuleren. En zeker onze industrie die door de opeenvolgende crisissen verzwakt is.

Zij wil de belastingvrije som verhogen, zijnde het eerste deel van het inkomen waarop geen belasting moet worden betaald, en wil de sociale en fiscale werkbonus voor lage lonen uitbreiden. Op zich klinkt dat natuurlijk goed… alleen, om deze operatie te financieren kijkt de minister naar de bedrijven en de werkende middenklasse.

Het hoeft geen betoog, onze bedrijven hebben op heden géén extra financiële ruimte. Ter financiering van een deel van de kostprijs, wil de minister de vermindering van de verschillende kortingen op de bedrijfsvoorheffing zoals voor onderzoek en ontwikkeling, en voor ploegen- en nachtarbeid, waar onze industrie vaak een beroep op doet, tijdelijk, m.n. voor de komende 3 jaar, ‘bevriezen’. Dit is absoluut uit den boze. Op een moment dat de loonkosten in een tijdsspanne van twee jaar met meer dan 18 % zullen stijgen als gevolge van de automatische loonindexering, waardoor onze concurrentiepositie dramatisch verslechtert, gaat deze minister van Financiën de bedrijven nog eens extra op kosten jagen, en dan nog vooral die bedrijven die het meest aan buitenlandse concurrentie blootgesteld zijn.

Bovendien zou in diverse verloningstechnieken, die voornamelijk gebruik worden voor de middenklasse, worden geschrapt. Bv. de aanpassing van de forfaitaire taxatie van bedrijfswagens, de afschaffing van de fiscale vrijstelling voor innovatiepremies, de aanpassing van de regeling van de aandelenopties, de schrapping van zogenaamde warrants… Aldus wordt een groot aantal werknemers fiscaal gepenaliseerd. Terwijl net die groep al de hoogste fiscale bijdrage levert.

Dat een minister er aan denkt om de bedrijven nog meer lasten op te leggen, in volle crisistijd dan nog, is onbegrijpelijk en kan echt niet de bedoeling zijn. Elke grote fiscale hervorming moet onze economie stimuleren. En zeker onze industrie die door de opeenvolgende crisissen (corona, energie, inflatie…) verzwakt is. Dat kan alleen door de lasten voor die ondernemingen te verlagen, en zeker niet door ze verder te verhogen.

Fa Quix, directeur-generaal