Europa: weg met die ‘crisisblindheid’, ga voluit voor vrede én voor vrijhandel!

Opinie van 29/01/2016 door Fa Quix

We dreigen het kind met het badwater weg te gooien, denk ik vaak wanneer ik al die onheilsprofeten over Europa hoor. “De vluchtelingencrisis zal onze sociale zekerheid ondermijnen” of “Het vermaledijde Griekenland gaat de euro doen ontploffen”, en nog “Wat denkt die Poetin wel, we zullen hem eens handelssancties aan zijn broek smeren”. Al die negativiteit, dat doemdenken, dat defaitisme.

Of Sarkozy die bij VOKA in Antwerpen boudweg verklaart “Schengen est mort!”. Een beetje staatsman zou net het omgekeerde zeggen: “Schengen is één van de grootste verwezenlijkingen van Europa, het staat voor vrij verkeer van personen. Dát laten we ons niet afpakken door een bende terroristen!”. Dát zou een echte staatsman zeggen.

Het lijkt wel alsof de opeenvolgende crisissen – in combinatie met de verschillende terreurdreigingsniveaus in een aantal EU-landen – ons murw geslagen hebben, ons blind gemaakt hebben voor de immense vooruitgang die we in Europa de jongste halve eeuw hebben gekend. 
 
We beseffen het vaak niet meer, maar wij hebben een olympische prestatie geleverd, zowel op het vlak van de menselijke vrijheden, als op materieel, economisch, monetair en politiek vlak, alsmede ook op sociaal niveau. Nergens ter wereld is het sociaal vangnet zo uitgebouwd als in de Europese Unie, weliswaar met verschillen van lidstaat tot lidstaat, maar toch. We kunnen ons zelfs de vraag stellen of we de slinger niet te ver hebben laten overhellen naar teveel ‘hangmat’ dan wel ‘vangnet’, maar dit doet nu niet ter zake.
 
Het is hoog tijd dat Europa een versnelling of twee hoger schakelt, en het heft terug in handen neemt. En dus ook kordate beslissingen neemt. Bv. in de vluchtelingencrisis: tegelijk strengere buitengrenscontroles opleggen, om de open binnengrenzen te kunnen handhaven. Dat we dus Schengen mogen redden. En dat we met Griekenland een oplossing uitwerken die het land uit de uitzichtloosheid haalt en meteen ook de latente bedreiging van de euro wegneemt. Dat we met een diplomatiek offensief in het Midden-Oosten vrede proberen te verkrijgen. Dat we met Poetin een objectief bondgenootschap sluiten – en daarom moeten we nog geen vrienden worden, helemaal niet. Maar genormaliseerde handelsrelaties met Rusland zouden de EU en Rusland een win-win opleveren en een economische boost geven, in plaats van het huidige, weinig verheffende spelletje zwartepieten.
 
Ik vergeet natuurlijk nog enkele andere crisissen waar Europa vandaag mee geconfronteerd wordt en die de negatieve spiraal verder in de hand werken. Stop. “Get up, Stand up, Europe!” Zet die sombere bril af, weg met die crisisblindheid, ga voluit voor vrede, democratie en vrijhandel.
 
Fa Quix, directeur-generaal