Europa biedt kansen

Opinie van 17/12/2015 door Fa Quix

Dat zovele vluchtelingen voor Europa kiezen, maakt het al meteen duidelijk: de beste kansen liggen in Europa. Al is het hier nu niet de bedoeling om nader in te gaan op de heikele kwestie van de vluchtelingen. Maar wel op het gegeven dat er kansen liggen in Europa.

Het aflopende jaar 2015 heeft bewezen dat “het oude continent” nog lang niet heeft afgedaan. De productie- en omzetcijfers van de textiel-, hout- en meubelindustrie gingen globaal genomen omhoog, met gemiddeld zo’n 5 %. Dit lukte voornamelijk dankzij een meerverkoop in de Europese Unie (ons eigen land inbegrepen uiteraard). Natuurlijk zijn er verschillen per bedrijf, maar de globale tendens was al bij al positief.

Dat Europa een oase van welvaart en welzijn is in deze woelige tijden van terreurdreiging en van onzekerheid mag, na ‘Parijs’, misschien een verrassing lijken, maar dat is het niet. Sinds Wereldoorlog II heeft Europa enkele geweldige stappen gezet richting een robuuste samenleving, gefundeerd op de principes van de liberale democratie, de vrijemarkt en de sociale welvaartsstaat.

Dat heeft geleid tot verworvenheden waardoor vrijheid, vrije meningsuiting, welvaart en vrede hier het best kunnen gedijen. Voor bedrijven betekent dit: garantie op eigendom, kansen om te ondernemen en privé-initiatief te ontplooien, en dit in een rechtszeker kader. Is dit allemaal perfect? Neen, natuurlijk niet. Elke dag duikt er wel een of ander probleem op in de actualiteit, en de regelneverij en belastingdruk zijn zeker te hoog. Daar proberen we iets aan te doen, maar het is en blijft een titanenstrijd.

En toch, vergeleken met de rechtsonzekerheid, de willekeur en de onveiligheid in grote delen van de wereld (bv. Rusland, Oost-Europa, Midden-Oosten, grote delen van Afrika en Latijns-Amerika…) is ondernemen in Europa een zegen. Ook de stabiliteit van Europa, mede dankzij onze democratische instellingen (Europese, maar ook federale en gewestelijke), vangt schokken op en versterkt het vertrouwen. Niet toevallig was in 2015 Europa in groeimodus in tegenstelling tot vele delen in de wereld. Waar is het groeiwonder van de BRIC-landen gebleven? Brazilië en Rusland zitten in een recessie, China kampt met een ongeziene groeivertraging, en alleen Indië doet het redelijk, al is dit land vrij ontoegankelijk voor Westerse zakenpartners. Naast de EU was ook de VS in goede doen. En met hopelijk snel een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS (TTIP) kan die Westerse economische alliantie nog versterkt worden, in wederzijds belang.

Te veel Europeanen lijden aan een syndroom van zelfkastijding door knarsetandend Europa te bekritiseren. Kritiek mag, en moet zelfs, maar we mogen tegelijk ook fier zijn op ons continent en onze Europese verworvenheden (de democratie, de eenheidsmarkt, 
Schengen, de euro…). We moeten die verworvenheden koesteren en zelfs verder uitbouwen. Kortom: Europa biedt kansen. Moge ons oude continent ook in 2016 zorgen voor vrede, veiligheid en welvaart.

Fa Quix, directeur-generaal, en Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal