En toch is Europa onze toekomst

Opinie van 01/12/2016 door Fa Quix

Het is in deze tijden van oplaaiend nationalisme en anti-globalisme niet gemakkelijk om tegen de stroom in te roeien. Maar het moet. Want toegeven aan het terugplooien op zichzelf, zoals de Britten via de Brexit, en de nieuw verkozen Amerikaanse president Trump doen, is een fundamenteel foute keuze. En het mogelijks terugdraaien van de verworvenheden van de Europese Unie die ons al meer dan een halve eeuw vrede en welvaart hebben bezorgd, is dat zeker.

Op zich zijn de Brexit en het opkomend Amerikaans protectionisme al een probleem. Maar als die besmetting ook op het Europese vasteland zou uitgroeien tot een ware epidemie, dan pas zal onze welvaart heel erg bedreigd worden. Stel u voor wat het uiteenspatten van de euro en het uiteenvallen van de EU, met het verlies van de eenheidsmarkt, voor gevolg zouden hebben? Zakendoen wordt dan terug vele keren moeilijker, onzekerder en duurder. Niet voor niets is vrijhandel – weliswaar faire vrijhandel met een level playing field – synoniem voor welvaartscreatie. Het omgekeerde, protectionisme, staat bijgevolg voor welvaartsverlies. Al proberen valse profeten en populisten de mensen het omgekeerde wijs te maken.

Voormalig voorzitter van de Europese Unie, Herman Van Rompuy, is in dit verhaal een baken. Hij wijst steeds – en terecht – op de vele verdiensten van de Europese realisatie, ondanks al haar gebreken.

De eenheidsmunt en de eenheidsmarkt hebben een grote economische ruimte gecreëerd. Daardoor kunnen we met grote economische blokken zoals de VS, Japan en China… concurreren, en daarbij onze eigen bedrijven méér kansen geven.

En zij die steeds weer uithalen naar het ‘bureaucratisch’ Europa staan anders wel vaak op de eerste rij om een oplossing te eisen van … Europa. Bijvoorbeeld in de vluchtelingencrisis, in het veiligheidsbeleid, en in de aanzwengeling van de economische groei… En dat we toch geen tweede bankencrisis meer mogen krijgen! Maar hoe zouden we die kunnen vermijden zonder een Europese bankenunie? En dat de energiekosten naar beneden moeten! Maar hoe zou dat kunnen zonder een Europese energie-unie? En dat het vrij verkeer van personen toch een mooie verwezenlijking is! En wat doet het Schengenakkoord anders?

Allicht moeten de Europese ambities meer gefocust worden, meer op de mensen gericht. Het beeld van het ‘bureaucratisch Europa’ moet verdwijnen. Dat is een lange weg. En die begint bij het stoppen met dat ‘Europa-bashen’: altijd weer de schuld geven aan ‘Europa’. Dat is heilloos en oneerlijk. Zo zou het ‘Europa’ zijn dat ons doet besparen op de overheidsuitgaven. Neen! Dat moeten we gewoon doen voor onszelf. Europa wijst ons alleen op die plicht. Want het zeer hoge overheidsbeslag gecombineerd met een torenhoge staatschuld, dat is er niet door ‘Europa’ gekomen! Het is onze schuld en het laat ons geen andere keuze. Want wat als? Wat als de rentevoeten opnieuw de pan uitrijzen? Dan is de extra saneringsinspanning die dan moet geleverd worden niet meer te overzien. Niet voor niets wordt bij wijze van boutade gezegd dat de ‘minister’ die in ons land al het meest bespaarde, Mario Draghi heet, de voorzitter van, juist ja, de Europese Centrale Bank ECB. Dankzij zijn soepel monetair beleid, met zelfs negatieve rentevoeten, heeft hij de Belgische schatkist ruim één miljard minder doen uitgeven. Welke andere minister doet even goed?

Neen, we moeten blijven uitleggen, en opnieuw uitleggen, dat Europa onze toekomst is. De voordelen van de Europese Unie zijn vele, véle malen groter dan de nadelen ervan. Moedige mensen verkondigen deze boodschap, elke dag weer opnieuw.

Fa Quix, directeur-generaal