En toch blijft het Europees project bijzonder waardevol

Opinie van 27/11/2015 door Fa Quix

De Europese Unie staat onder druk: het Schengenakkoord van vrij verkeer van personen wordt in vraag gesteld; de euro geraakt maar niet uit de gevarenzone; de vloedgolf aan vluchtelingen overtreft de Europese draagkracht… En als reactie daarop bepleiten sommigen minder Europa en een terugplooien binnen de nationale landsgrenzen.

Deze visie getuigt van een gebrek aan historisch inzicht. Het Europees project is niet toevallig na de Tweede Wereldoorlog uit de grond gestampt. Het was en is bedoeld om de vrede te verankeren op het Europese continent dat in het verleden al te vaak een slagveld is gebleken, en ook om de welvaart in Europa te bevorderen via o.a. de creatie van een eenheidsmarkt.

En de Europese Unie is daarin geslaagd, al is het werk niet af en ook niet perfect. Maar het Europese project blijft hoe dan ook bijzonder waardevol. Waarom anders willen zoveel vluchtelingen uit het Midden-Oosten, Afrika en Midden-Azië naar Europa komen? Zij beseffen zeer goed dat Europa een ‘safe haven’ is. Een oase van vrijheid, solidariteit, een continent van kansen en veiligheid.

Ja, ook veiligheid, want de aanslagen in Parijs en de hoge terreurdreiging in Brussel ten spijt, is Europa een veilige plek om te wonen, te werken, te leven. Het volstaat om even rond te kijken in de wereld om dat te beseffen.

De Verlichting met onze waarden en normen werden en worden in onze Grondwet en vele wetten gegarandeerd. Daar moeten we uiterst waakzaam blijven op toezien en systematisch voor opkomen. Onze Westerse waarden en normen zijn de fundamentele pijlers van de liberale democratie die ons staatsbestel is. En zoals Andreas Tirez, columnist en kernlid van de denktank Liberales, het stelt: “De liberale democratie is superieur aan gelijk welk ander staatsbestel. De liberale democratie moet onbescheiden verdedigd worden.” (De Tijd, 19 november 2015).

Zeker, Europa is niet perfect, maar de imperfecties willen wegwerken met minder Europa zou een kapitale vergissing zijn.

Fa Quix, directeur-generaal, en Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal