Een volledige kernuitstap is een aanslag op onze toekomstige welvaart. Een federale regering die dat beslist zal daar nog jaren voor ter verantwoording worden geroepen

Opinie van 07/03/2022 door Fa Quix

Het is pas na het losbarsten van een oorlog in Europa dat de federale minister van Energie Tinne Van der Straeten schoorvoetend begint in te zien dat de voor de hand liggende oplossing de verlenging is van de kerncentrales na 2025. Minstens de jongste 2 centrales (Doel 4 en Tihange 3), voor minstens 10 jaar langer. Maar waarom niet 5 van de 7 kerncentrales voor 20 jaar langer openhouden? Dat is technisch perfect mogelijk. En het is de beste garantie op stroomzekerheid op lange termijn.

De efficiëntste keuze, die ook betrouwbaar en klimaatvriendelijk is, is de combinatie kernenergie én hernieuwbaar.

In het licht van de huidige geopolitieke instabiliteit zou dat nu toch geen discussiepunt meer mogen zijn? Toch wel. Helaas. Want dat is immers buiten de dogmatische groene tunnelvisie gerekend die van de kernuitstap een pure obsessie heeft gemaakt. At any price. En dat laatste mag u letterlijk nemen. Voor de groenen in deze federale regering (Groen en Ecolo) mag het geld kosten, veel geld zelfs. Ook in de EU-Commissie is vicevoorzitter Frans Timmermans van dezelfde mening. Hun arrogante, elitaire linksgroene houding ten aanzien van de burgers en bedrijven luidt immers: ‘Dat ze dan ook zuiniger met energie zullen omspringen!’ Alsof dat nu nog niet het geval zou zijn. Alsof de mensen en bedrijven zich niet reeds lang inspannen om energiezuinig te zijn!

Het resultaat van die kernuitstap is stroomonzekerheid en permanent hoge(re) prijzen. En dat is noch min noch meer een regelrechte aanslag op onze toekomstige welvaart. Nóg meer industriële bedrijven zullen in de problemen komen, nieuwe investeringen (binnen- én buitenlandse) zullen steeds minder in ons land plaatsvinden, en honderdduizenden mensen zullen extra in de energiearmoede belanden.

Het erge is dat de groene dogmatici de groene leugens niet schuwen om de kernuitstap mordicus te blijven verdedigen. Zoals dat kernenergie ‘gevaarlijk’ zou zijn (niet dus, is zelfs de veiligste stroombron wegens de vele veiligheidsvoorschriften), dat we ook van Rusland afhankelijk zijn voor uranium (neen, er zijn genoeg alternatieve leveranciers, en we kunnen voor meerdere jaren opslaan), dat er kernwapens mee gemaakt kunnen worden (waar halen ze het), dat het ’te laat’ zou zijn om de kernuitstap terug te draaien (een zoveelste leugen). En dat we naar 100 % hernieuwbaar moeten gaan … maar alle studies tonen aan dat het maximumpotentieel voor hernieuwbare stroom in ons land op 27 à 28 % ligt. Trouwens, de zonnepanelen, vanwaar komen die? Juist, hoofdzakelijk uit China. Energie-onafhankelijkheid?

Er zal dus altijd ‘klassieke’ stroom nodig zijn. De efficiëntste keuze, die ook betrouwbaar en klimaatvriendelijk is, is de combinatie kernenergie én hernieuwbaar. En ja, er zullen nog altijd gascentrales nodig zijn in een transitiefase, zelfs met kernenergie, maar dan minder.

Het wordt zeer dringend tijd dat Eerste Minister De Croo kordaat de onverantwoordelijke groenen in zijn regering tot de orde roept. Of ze eruit zet. Het gaat om onze toekomstige welvaart, van bedrijven en burgers. Een federale regering die toch de volledige kernuitstap zou beslissen, kan er beter zelf de stekker uittrekken. Want ze zal voor deze roekeloze beslissing nog jaren ter verantwoording worden geroepen. En dat gaat voor de betrokken politieke partijen vroeg of laat als een boemerang terugkomen.

Fa Quix, directeur-generaal