Een kleine, open economie zoals België leeft van vrijhandel

Opinie van 17/01/2017 door Fa Quix

U kent dat beeld: u zit op het strand in een stralende zon, uren genietend. En dan ziet u in de verte een onheilspellende donkere wolk opduiken, die alsmaar dreigender wordt.

Dit is nu ook zo een beetje het aanvoelen bij het begin van 2017. De zon boven de Europese conjunctuur schijnt steeds feller. Het VBO ziet onze economie in 2017 zowaar met bijna 2 % groeien, de meeste sectoren tonen zich optimistisch. Maar, er is geen tijd noch plaats voor onbezorgdheid. Want er is ook die donkere wolk van het protectionisme die van over de Grote Plas naar ons toekomt. 

Immers, de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump windt er geen doekjes om: Mexicanen, Chinezen e.a. doen de Amerikaanse economie ‘pijn’, dus moet de invoer uit die landen ‘bestraft’ worden, met hoge invoertarieven. Onwaarschijnlijk hoe hij als president-elect al de handelsverdragen zoals NAFTA, het Noord-Amerikaanse handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico op de helling zet, en het TPP (Trans Pacific Partnership) met vooral Zuidoost-Azië fundamenteel in vraag stelt. En tot slot, hoe hij grote autoconcerns zoals GM, Ford en Toyota brutaal onder druk zet.

Maar met zijn protectionistische agenda bedriegt hij de Amerikaanse bevolking, zoals Stefaan Michielsen, senior writer, op 7 januari in De Tijd betoogde. Wie wordt beter van hogere heffingen op buitenlandse producten? Een handvol bedrijven. Wie krijgt de rekening? De Amerikaanse bevolking, zeg maar de Amerikaanse consument die meer moet betalen voor buitenlandse én voor binnenlandse producten. 

Een vloedgolf aan protectionistische maatregelen zou aldus de welvaart verminderen. “Donald Trump is een valse profeet”, zo besluit Michielsen. 

Betekent dit dan dat Trump geen actie zou mogen ondernemen tegen oneerlijke handelspraktijken? Zeer zeker wel! China is de kampioen van de dumping, handelsfraude, namaak – liefst twee derde van alle namaakgoederen wereldwijd komt uit China! – … dat zijn nu net wanpraktijken die de reguliere vrijhandel ondermijnen. Ja, daar moet kordaat tegen worden opgetreden. Daar pleit Fedustria al decennia voor.

Maar laat ons de zaken nooit op één hoop gooien: de faire vrijhandel enerzijds, en de unfaire concurrentievervalsende handelspraktijken anderzijds. Deze laatste moeten we inderdaad genadeloos bestrijden, precies om de reguliere vrijhandel te vrijwaren. Maar faire vrijhandel moeten we koesteren, want een kleine, open economie zoals België leeft van vrijhandel.

Fa Quix, directeur-generaal