Don’t leave

Opinie van 25/03/2016 door Fa Quix

Nog minder dan 3 maanden. En dan spreken de Britten zich in een referendum uit vóór of tegen een ‘Brexit’: het Verenigd Koninkrijk (VK) in of uit de Europese Unie. Niet alleen voor het VK is dit van zeer groot belang, ook voor ons en voor de Europese Unie in haar geheel.

Het debat in aanloop naar dit referendum wordt helaas meestal niet op basis van rationele argumenten gevoerd, maar vooral op emotionele. En dat maakt de uitslag zo onvoorspelbaar. Toch moeten we de redelijke argumenten blijven herhalen. Om te beginnen dat de Europese eenmaking zowel de vrede in de Unie heeft ‘gebetonneerd’ als de welvaart naar ongekende hoogten heeft getild. De Britten, toch dé pleitbezorgers van ‘free trade’, hebben daar vast en zeker ook hun voordeel mee gedaan.

Het mag dan ook niet verwonderen dat een omgekeerde beweging, de Brexit, het Verenigd Koninkrijk véél geld zal kosten, in termen van verlies aan welvaart en jobs. Een recente studie van de Confederation of British Industry (CBI), zeg maar het Britse VBO, schat de kost op zo’n 100 miljard pond, of omgerekend zowat 130 miljard euro. Tegen 2020 zou de werkloosheid er twee tot drie procentpunten hoger door liggen. Zelfs de Premier League is geen voorstander van een Brexit: deze prestigieuze voetbalcompetitie zal het moeilijker krijgen om toptalent uit de EU aan te trekken. Immers, het vrij verkeer van personen is dan niet langer gegarandeerd.
 
En stellen dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, als die Brexit er komt, is toch een gevaarlijk lichtzinnige houding. Want gaat de EU het VK hetzelfde statuut geven als pakweg Noorwegen en de andere landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA of EFTA) die met de EU de Europese Economische Ruimte (EER) hebben afgesloten? Niet alle EU-landen zullen het VK deze gunst gunnen. Enig ‘revanchisme’ vanuit de Unie mag zeker niet worden uitgesloten. Dat kan de wederzijdse handel belemmeren. En de interne gevolgen in het VK zouden weleens desastreus kunnen zijn als Schotland (en Wales?) met nog meer ijver hun onafhankelijkheid zullen nastreven. Maar ook voor onze exporterende bedrijven zou de Brexit een flinke domper kunnen betekenen. Kunnen wij er nog ‘vrij’ naar uitvoeren? Wat doet het pond? Krijgt de lokale industrie er een nieuwe ‘boost’? Vele vragen, en dus ook veel onzekerheid.
 
En dan dat argument van ‘meer soevereiniteit’ dankzij de Brexit. Dat slaat nergens op, is pure demagogie. Gaat het VK in een soort van ‘splendid isolation’ meer politieke macht bereiken? Het zal toch de normen van de EU moeten respecteren als het ernaar wil blijven exporteren. Zonder dat het die normen nog mee richting kan geven. En de tijd van het British Empire is ook al lang geschiedenis. Een wereldmacht is Groot-Brittannië al lang niet meer (en zal het ook nooit meer worden).
 
Een Brexit zal geen winnaars opleveren. So British, think it over, and don’t leave.
 
Fa Quix, directeur-generaal