De wereldeconomie koelt in snel tempo af. Het beleid moet inzetten op het creëren van welvaart

Opinie van 14/06/2019 door Fa Quix

Waarom ‘met bekwame spoed’? Omdat de conjunctuur, hier en in de rest van de wereld, over haar hoogtepunt heen is. En de wereldeconomie in snel tempo afkoelt. IMF-topvrouw Christine Lagarde schat dat de handelsoorlog die de Amerikaanse President heeft opgestart de wereld dit jaar 0,5 % economische groei zal kosten, of omgerekend de omvang van de hele Zuid-Afrikaanse economie.

In België ligt een factuur van 10 miljard euro te wachten op de volgende federale regering: dat is het tekort op de begroting dat de regering zal moeten wegwerken om een evenwicht te bereiken. Intussen blijft de Belgische inflatie hardnekkig boven het gemiddelde van de eurozone. Hetgeen via ons ’uniek’ systeem van automatische indexering van de lonen gekoppeld aan de prijsevolutie leidt tot een verslechtering van onze concurrentiepositie.

Dat is allemaal geen goed nieuws voor een kleine open economie zoals de Belgische, die de meest geglobaliseerde economie ter wereld is. En die voor haar welvaart bijgevolg bijzonder afhankelijk is van de export. Vergeten we niet dat daarbovenop de ‘echte Brexit’ ook nog moet plaatsvinden, allicht voor het einde van dit jaar, en dat belooft voorlopig weinig goeds.

We kunnen het ons dus niet veroorloven om lang te dralen – en zeker geen 541 dagen zoals in 2010 en 2011 – om een nieuwe federale regering te vormen. Sommigen willen nu, na de verkiezingen, plots het communautaire uit de koelkast halen. Tiens, was dat dan een prominent verkiezingsthema? Ik dacht het niet. Is het dan gepast om dit ná de verkiezingen op de tafel te leggen? Er lijkt mij geen mandaat voor.

Er is integendeel wél nood aan een doordachte sociaaleconomische agenda. Want de kiezer heeft alleszins gestemd voor meer zekerheid, over zijn job en over zijn pensioen, voor meer veiligheid, voor betaalbaar wonen en betaalbare zorg.

Dát (en nog andere verwante thema’s) moet prioritair politiek worden aangepakt.

En natuurlijk zijn de bedrijven een deel van de oplossing. Zij staan in voor het draagvlak van onze welvaartsstaat, door de toegevoegde waarde en de jobs die zij creëren, door de belastingen en bijdragen die zij betalen, en door hun inspanningen in opleiding en innovatie. Het is aan de nieuwe regeringen om die rol van de ondernemingen beter dan vandaag te ondersteunen. Door ondernemen gemakkelijker en goedkoper te maken, en niet omgekeerd. Zodat ook in de komende jaren en decennia onze welvaartsstaat haalbaar en betaalbaar blijft. Het is nu niet het moment voor stoere politieke verklaringen, maar wel voor voldoende politieke moed.

Fa Quix, directeur-generaal