De Vivaldi-partituur is nu geschreven, maar kan het orkest zorgen voor een uitvoering zonder valse noten?

Opinie van 16/10/2020 door Fa Quix

Deze Vivaldi-coalitie met zeven partijen uit vier verschillende politieke families is geen evidentie. En ook al profileert zij zich als een ‘centrum’-regering, toch lijkt zij opvallend naar links over te hellen. Er waren natuurlijk andere coalities mogelijk geweest, beter voor de ondernemingen. Maar die kans is definitief verkeken. We moeten die bladzijde nu omslaan.

Die Vivaldi-partituur is evenwel niet strak gecomponeerd: zij is nogal vaag en laat veel ruimte voor interpretatie toe. Het zal dus voor een groot deel afhangen van de virtuositeit van de spelers om hier geen kakofonie vol valse noten van te maken.

En zoals in elk goed orkest is het samenspel een essentiële voorwaarde op succes.

Met Alexander De Croo als dirigent zou dat moeten kunnen lukken. Hij combineert een groot intellect met politieke ervaring en empathie.

En zal de uitvoering ons kunnen verrassen? Toch wel, al zullen we niet zoveel nieuwe geluiden ontdekken. Allicht zal de groene vleugel nog het meeste opvallen. Maar niet noodzakelijk in positieve zin. Een volledige kernuitstap in 2025 bijvoorbeeld zal onze stroombevoorrading aan betaalbare prijzen hypothekeren, en ons bovendien verder van onze klimaatdoelstellingen brengen vermits nu circa 50 % van onze stroom uit CO2-vrije kernenergie komt. Het voornemen om ‘het gebruik van duurzame materialen in de bouw te stimuleren’ biedt dan weer dé opportuniteit om het gebruik van hout – hout geeft zuurstof! – volop te promoten.

Voorlopig horen we weinig wanklanken. Maar de repetities van de nieuwe regering zijn nog maar pas gestart. We zullen echter zeer waakzaam moeten zijn. Want de precaire budgettaire situatie van het orkest zou wel eens tot solo-uitbarstingen aanleiding kunnen geven. En dat zou niet alleen aan onze oren pijn kunnen doen!

Fa Quix, directeur-generaal